Potrzebujemy Europejskiej Unii Obrony

Wraz z pojawieniem się wojny hybrydowej, ataków cybernetycznych, nowych form terroryzmu oraz rozprzestrzenianiem broni jądrowej Europa staje w obliczu największego zagrożenia od czasów zimnej wojny. W kwestii zapewnienia jej własnego bezpieczeństwa Europa musi dorosnąć i przestać liczyć na USA.

Opowiadamy się za utworzeniem Europejskiej Unii Obrony, ponieważ poszczególne kraje nigdy nie będą w stanie same zagwarantować sobie bezpieczeństwa w obliczu zagrożeń XXI wieku.

Europa musi zacieśnić współpracę w dziedzinie obronności; musimy wspólnie reagować na zagrożenia na naszych granicach zewnętrznych oraz rozwijać silniejsze zdolności obronne. Musimy nie tylko przeznaczać więcej pieniędzy na obronność, ale także wydawać te środki mądrzej. Oznacza to w szczególności inwestowanie w badania i rozwój oraz nadążanie za nowymi technologiami.

Europa musi odłożyć na bok podejście „miękkiej siły” i być w stanie zapewnić sobie wiarygodność oraz bezpieczeństwo w strukturach NATO i UE.

Sprostanie wyzwaniu cyberprzestępczości

Jednym z głównych zagrożeń dla Europy są ataki cybernetyczne. Stanowią one coraz większe zagrożenie dla bezpieczeństwa osób fizycznych, przedsiębiorstw i władz publicznych. Skoordynowany atak może zniszczyć gospodarkę kraju, a nawet jego ustrój demokratyczny. Cyberterroryzm, działania wojenne i masowa dezinformacja (fałszywe wiadomości, określane mianem „fake news”) mogą być obecnie wykorzystywane przez państwa trzecie do ingerowania w procesy demokratyczne UE. Grupa EPL opowiada się za stosowaniem surowych sankcji przeciwko osobom, którym udowodniono, że przeprowadziły tego typu ataki, oraz popiera wszelkie działania państw członkowskich UE na rzecz zwiększenia ich odporności na dezinformację oraz zwiększenia bezpieczeństwa cybernetycznego.

Kraje trzecie, takie jak Rosja, mogą również wykorzystywać jako atak groźby przerwania ciągłości dostaw energii. Członkom Grupy EPL udało się przegłosować przepisy gwarantujące, że w razie wystąpienia takiej sytuacji żaden kraj nie zostanie pozostawiony sam sobie.