Vajame Euroopa kaitseliitu

Hübriidsõja, küberrünnakute, uut tüüpi terrorismi ja tuumarelvade leviku esile tõus tähendab seda, et Euroopa seisab silmitsi suurima ohuga pärast külma sõda. Euroopa peab täiskasvanuks saama ega saa oma julgeolekus enam USA-le loota.

Toetame Euroopa kaitseliidu loomist, kuna üksikud riigid ei suuda eales omaette tagada oma julgeolekut 21. sajandi ohtude valguses.

Euroopa vajab rohkem kaitsekoostööd; peame ühiselt reageerima ohtudele meie välispiiridel ning arendama tugevama kaitsesuutlikkuse. Vaja ei ole pelgalt suuremaid kaitsekulutusi, vaid ka targemaid kaitsekulutusi. See tähendab investeerimist teadus- ja arendustegevusse ning iseäranis uue tehnoloogiaga sammu pidamist.

Euroopa peab seadma kõrvale pehme jõu lähenemise ning suutma välja tulla usaldusväärse võimekusega NATO ja EL-i struktuurides oma julgeoleku tagamiseks.

Küberväljakutsega silmitsi seismine

Küberrünnakud on üheks peamiseks ohuks Euroopale. Need kujutavad endast üha suuremat turvaohtu nii üksikinimestele, ettevõtetele kui ka ametkondadele. Koordineeritud rünnak suudab hävitada riigi majanduse ja isegi selle demokraatia. Kolmandad riigid kasutavad praegu küberterrorismi, -sõda ja valeuudiste levitamist EL-i demokraatlikku protsessi sekkumiseks. ERP fraktsioon pooldab karmide sanktsioonide kehtestamist nende suhtes, kelle puhul on tõestatud, et tegemist on rünnakute sooritajatega. Toetame ka kõiki EL-i liikmesriikide jõupingutusi väärinfole vastupanuvõime ülesehitamisel ning küberturvalisuse tõhustamisel.

Kolmandad riigid nagu Venemaa võivad ründamiseks kasutada ka meie energiavarustuse ohustamist. Tänu ERP fraktsiooni liikmete pingutustele võeti vastu seadus, mis tagab, et ükski riik ei jää taolises olukorras üksinda.