Potrebujeme európsku obrannú úniu

V dôsledku hybridnej vojny, kybernetických útokov, nových foriem terorizmu a šírenia jadrových zbraní Európa čelí najväčšej hrozbe od studenej vojny. Európa musí vyrásť a prestať počítať s USA ako ochrancom našej vlastnej bezpečnosti.

Podporujeme vytvorenie európskej obrannej únie, pretože jednotlivé krajiny nikdy nebudú schopné zaručiť svoju vlastnú bezpečnosť tvárou v tvár hrozbám 21. storočia.

Európa potrebuje viac spolupráce v oblasti obrany; potrebujeme kolektívnu reakciu na boj proti hrozbám na našich vonkajších hraniciach a potrebujeme vybudovať silnejšie obranné kapacity. Nepotrebujeme len míňať viac na obranu, ale potrebujeme vynakladať prostriedky inteligentnejším spôsobom. To znamená investície do výskumu a vývoja a snahu udržať krok s novými technológiami.

Európa musí odložiť prístup založený na mäkkej sile a musí byť schopná vytvoriť dôveryhodnú silu s cieľom zaistiť svoju vlastnú bezpečnosť v rámci štruktúr NATO a EÚ.

Čelíme kybernetickým výzvam

Jednou z hlavných hrozieb, ktorým Európa čelí, sú kybernetické útoky. Predstavujú narastajúce bezpečnostné riziko pre jednotlivcov, spoločnosti a verejné orgány. Koordinovaný útok by mohol zničiť hospodárstvo krajiny a dokonca aj jej demokraciu. Je možné, že do demokratických procesov EÚ zasahujú tretie krajiny prostredníctvom kybernetického terorizmu, kybernetickej vojny a masových dezinformácií (falošných správ). Poslanecký klub PPE obhajuje prísne sankcie voči osobám, u ktorých sa preukázalo, že vykonali útoky, a podporuje úsilie členských štátov EÚ vybudovať svoju odolnosť voči dezinformáciám a posilniť svoju kybernetickú bezpečnosť.

Tretie krajiny ako Rusko môžu na útok proti nám využiť aj ohrozenia nášho zásobovania energiou. Poslanecký klub PPE presadil zákon, ktorým sa zaručuje, že žiadna krajina nezostane v takejto situácii sama.