Vi har brug for en europæisk forsvarsunion

Med fremkomsten af hybrid krigsførelse, cyberangreb, nye former for terrorisme og udbredelsen af atomvåben står Europa over for den største trussel siden Den Kolde Krig. Europa er nødt til at lære at stå på egne ben og ikke forvente, at USA kommer til hjælp.

Vi går ind for at etablere en europæisk forsvarsunion, fordi de enkelte lande – i lyset af det 21. århundredes trusler – aldrig alene vil kunne garantere deres egen sikkerhed.

Europa har brug for mere samarbejde på forsvarsområdet; vi har brug for fælles handling for at håndtere de trusler, vi møder ved vores ydre grænser, og vi har brug for at styrke forsvarskapaciteten. Vi skal ikke bare bruge flere penge på forsvar, vi skal bruge dem smartere. Det betyder, at vi skal investere i forskning og udvikling og især holde fokus på ny teknologi.

Blød magt er ikke længere nok; det er vigtigt, at Europa viser troværdig styrke og sørger for sin egen sikkerhed inden for NATO's og EU's rammer.

Europa står over for cyberudfordringer

En af de største trusler for Europa er cyberangreb. De er en stigende sikkerhedsmæssig risiko for enkeltpersoner, virksomheder og offentlige myndigheder. Et koordineret angreb vil kunne ødelægge et lands økonomi og endda dets demokrati. Cyberterrorisme, krigsførelse og massedistribueret misinformation (fake news) kan, som situationen er nu, bruges af tredjelande til at blande sig i EU's demokratiske processer. EPP-gruppen ønsker hårde sanktioner mod personer, der bevisligt har udført angreb, og bifalder alle indsatser fra EU's medlemsstaters side for at styrke modstandsdygtigheden over for misinformation og forbedre cybersikkerheden.

Tredjelande som for eksempel Rusland kan desuden angribe os ved at true med at afbryde energiforsyningen. EPP-gruppens medlemmer har fået vedtaget lovgivning, der sikrer, at intet land står alene i en sådan situation.