ES aizsardzība

Mums nepieciešama Eiropas Aizsardzības savienība

Parādoties hibrīdām militārām operācijām, kiberuzbrukumiem, jauniem terorisma veidiem un kodolieroču izplatīšanai, Eiropa saskaras ar lielāko apdraudējumu kopš aukstā kara laika. Savas drošības labad Eiropai jāpieaug un jāpārtrauc paļauties uz ASV.

Mēs atbalstām Eiropas Aizsardzības savienības izveidi, jo, saskaroties ar 21. gadsimta apdraudējumu, atsevišķas valstis nekādā gadījumā nespēs vienas pašas garantēt savu drošību.

Eiropai nepieciešama plašāka sadarbība aizsardzības jomā; mums kolektīvi jārīkojas, novēršot apdraudējumu pie mūsu ārējām robežām, un mums jāveido stiprākas aizsardzības spējas. Mums ne tikai jātērē vairāk aizsardzībai, bet tas jādara arī gudrāk. Tas nozīmē ieguldījumu pētniecībā un attīstībā, un it īpaši turoties kopsolī ar jaunajām tehnoloģijām.

Eiropai jāatsakās no “miermīlīgās varas” pieejas un jāspēj izveidot vērā ņemamu spēku, lai nodrošinātu savu drošību NATO un ES struktūru ietvaros.

Kiberproblēmu risināšana

Viens no galvenajiem apdraudējumiem, ar ko Eiropa saskaras, ir kiberuzbrukumi. Tie rada arvien lielāku drošības risku atsevišķām personām, uzņēmumiem un valsts iestādēm. Koordinēts uzbrukums varētu iznīcināt valsts ekonomiku un pat tās demokrātiju. Lai iejauktos ES demokrātijas procesos, šobrīd trešās valstis var izmantot gan kiberterorismu, gan militāras operācijas, gan masveida dezinformēšanu (viltus ziņas). ETP grupa aizstāv nopietnas sankcijas pret tiem, par kuriem ir pierādīts, ka viņi veikuši uzbrukumus, un atbalsta visus ES dalībvalstu centienus stiprināt savu noturību pret dezinformāciju un pilnveidotu savu kiberdrošību.

Trešās valstis, piemēram, Krievija, uzbrukumam var izmantot arī draudus mūsu energoapgādei ETP grupas dalībnieki ir panākuši, ka ir pieņemts tiesību akts par to, ka šādā situācijā neviena valsts netiks atstāta viena.

Related Content

No result

Saistītas publikācijas

No result

Par ko mēs iestājamies

Budžets, lauksaimniecība& reģionālie fondi

MŪSU POZĪCIJA KĀ TAS NOTICIS

Tieslietas & iekšlietas

MŪSU POZĪCIJA KĀ TAS NOTICIS

Ekonomika, darbi& vide

MŪSU POZĪCIJA KĀ TAS NOTICIS