Potrebna nam je Europska obrambena unija

S pojavom hibridnog ratovanja, kibernetičkih napada, novih oblika terorizma i proliferacije nuklearnog oružja, Europa se suočava s najvećom prijetnjom od Hladnog rata. Europa treba odrasti i prestati se oslanjati na SAD u pitanjima vlastite sigurnosti.

Mi se zalažemo za stvaranje Europske obrambene unije jer države ne mogu jamčiti vlastitu sigurnost suočene s prijetnjama 21. stoljeća.

Europa treba znatno više poraditi na suradnji kada je obrana u pitanju; trebamo pronaći zajednički odgovor na prijetnje koje ugrožavaju naše vanjske granice i trebamo izgraditi jače obrambene sposobnosti. Ne trebamo samo trošiti više na obranu, već trošiti pametnije. To znači ulaganje u istraživanje i razvoj i praćenje novih tehnologija.

Europa mora odustati od svog mekog pristupa i biti u stanju reagirati kao vjerodostojna sila koja može osigurati vlastitu sigurnost unutar struktura NATO-a i EU-a.

Suočavanje s kibernetičkim izazovom

Kibernetički napadi jedna su od glavnih prijetnji u Europi. Oni predstavljaju sve veći sigurnosni rizik za pojedince, poduzeća i tijela javnih vlasti. Koordinirani napad mogao bi uništiti gospodarstvo cijele države, pa čak i njezinu demokraciju. Treće zemlje trenutačno se mogu koristiti kibernetičkim ​​terorizmom, ratovanjem i masovnim dezinformacijama (lažnim vijestima) kako bi se umiješale u demokratske procese EU-a. Skupina EPP-a zastupa ozbiljno kažnjavanje onih koji su dokazano vršili napade, te podržava sve napore država članica EU-a k jačanju otpornosti na dezinformacije i vlastite kibernetičke sigurnosti.

Takve treće zemlje, poput Rusije, mogu iskoristiti naše slabosti, kao što je energetska ovisnost, da nas napadnu. Članovi skupine EPP-a progurali su novi zakon kojim se želi osigurati da nijedna država ne ostane sama u takvim situacijama.