ES gynyba

Mums reikia Europos gynybos sąjungos

Hibridiniai karai, kibernetinės atakos, naujos terorizmo formos ir branduolinių ginklų platinimas lėmė tai, kad Europa patiria didžiausią grėsmę po Šaltojo karo. Europa turėtų subręsti ir dėl savo saugumo nebepasikliauti JAV.

Mes pritariame iniciatyvai įkurti Europos gynybos sąjungą, nes atskiros valstybės niekada nesugebės apsisaugoti nuo XXI a. grėsmių.

Europai reikia glaudesnio bendradarbiavimo gynybos klausimais – turime drauge kovoti su grėsmėmis prie išorės sienų, taigi privalome stiprinti gynybą. Tiesiog padidinti gynybos finansavimą nepakanka – tai turime daryti protingiau. Tai reiškia, kad turime investuoti į mokslinius tyrimus ir plėtrą, ir ypač į pažangių technologijų naudojimą.

Europa turi atsisakyti „švelniosios galios“ požiūrio ir sugebėti sutelkti pakankamai jėgos, kad galėtų užtikrinti savo saugumą NATO ir ES struktūrose.

Kibernetiniai iššūkiai

Viena iš didžiausių grėsmių, su kuriomis susiduria Europa, yra kibernetinės atakos, keliančios didžiulį pavojų asmenų, įmonių ir valdžios institucijų saugumui. Koordinuota ataka gali sunaikinti šalies ekonomiką ir net jos demokratiją. Kibernetinis terorizmas, karas ir masinė dezinformacija (netikros žinios) – visa tai gali pasitelkti trečiosios šalys, norėdamos kištis į ES demokratinius procesus. ELP frakcija palaiko griežtas sankcijas tokias atakas vykdžiusiems asmenims bei skatina visas ES valstybių narių pastangas didinti atsparumą dezinformacijai ir stiprinti kibernetinį saugumą.

Trečiosios šalys, pavyzdžiui, Rusija, taip pat gali kelti grėsmę energijos tiekimui, siekdamos mus užpulti. ELP frakcijos nariai siūlo priimti teisės aktą, užtikrinantį, kad susidarius tokiai situacijai nė viena šalis nebus palikta viena.

Related Content

No result

Susiję leidiniai

No result

Mūsų nuostatos

Biudžetas, žemės ūkis ir regionų finansavimas

MŪSŲ POZICIJA KAIP MES TAI ĮGYVENDINAME

Teisės ir vidaus reikalai

MŪSŲ POZICIJA KAIP MES TAI ĮGYVENDINAME

Ekonomika, darbo vietos ir aplinka

MŪSŲ POZICIJA KAIP MES TAI ĮGYVENDINAME