Inwestowanie w przyszłość

Młodzi ludzie są siłą napędową naszego przyszłego wzrostu. Chcemy dać im siłę do tego, aby stali się coraz bardziej przedsiębiorczy i innowacyjni.

Młodzi ludzie cechują się zaangażowaniem i pasją. Według Komisji Europejskiej co roku 150 000 młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą uczestniczy w ponad 8000 ogólnoeuropejskich projektów z tzw. sektora edukacji nieformalnej, obejmujących szeroki zakres: od ochrony środowiska w Grecji, poprzez wspieranie młodzieży niepełnosprawnej na Słowacji, aż po stworzenie akademii kodowania we Francji. Aby zwiększyć to zaangażowanie, Grupa EPL wspierała programy takie jak Europejski Korpus Solidarności.

Nieustannie walczyliśmy również o odpowiednie finansowanie wszystkich obszarów polityki związanych z młodzieżą, począwszy od tych, które zmniejszają bezrobocie wśród młodzieży, aż po najbardziej popularny do tej pory program Erasmus+. Ważną inwestycją zarówno w młodych ludzi, jak i w przyszłość Europy, jest nasza inicjatywa DiscoverEU, której realizacja rozpoczęła się w 2018 r. Została ona stworzona specjalnie w celu wsparcia głównego celu UE: zbliżenia ludzi do siebie.

Wzmocnienie pozycji młodych przedsiębiorców

Uważamy, że inwestycje w edukację i uczenie się przez całe życie są kluczowe, jeśli chcemy zaoferować młodym Europejczykom lepsze perspektywy oraz zbudować bardziej dynamiczną, innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę.

Grupa EPL pragnie uwolnić siłę innowacyjną młodych przedsiębiorców. Europie grozi drenaż najlepszych mózgów i niemoc pozostałych obywateli, patrzących, jak ich nadzieje na pracę nikną wraz z przenoszeniem się przedsiębiorstw poza UE. Jeśli chcemy tego losu uniknąć, musimy kłaść nacisk na przedsiębiorczość w projektach szkoleniowych i edukacyjnych. Młodzi ludzie muszą również być w stanie w pełni wykorzystać jednolity rynek cyfrowy, aby znaleźć i tworzyć wysokiej jakości miejsca pracy. Chcemy uwolnić przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność od zbędnej biurokracji, tak aby młodzi przedsiębiorcy mogli skupić się na tym, co robią najlepiej: na innowacyjności!