Επένδυση στο μέλλον

Οι νέοι άνθρωποι είναι οι μοχλοί της μελλοντικής μας ανάπτυξης. Θέλουμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν ολοένα και περισσότερες πρωτοβουλίες στους τομείς της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Οι νέοι άνθρωποι διαθέτουν αφοσίωση και πάθος. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 150.000 νέοι άνθρωποι και νέοι εργαζόμενοι συμμετέχουν κάθε χρόνο σε περισσότερα από 8.000 πανευρωπαϊκά προγράμματα, στον τομέα της αποκαλούμενης μη τυπικής εκπαίδευσης. Αυτά μπορεί να ποικίλλουν από την προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα, έως τη στήριξη των νέων με ειδικές ανάγκες στη Σλοβακία ή τη δημιουργία ακαδημίας κωδικοποίησης στη Γαλλία. Προκειμένου να στηρίξει αυτή τη δέσμευση, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΕΛΚ έχει προωθήσει προγράμματα όπως το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Επίσης, αγωνιστήκαμε σθεναρά για επαρκή χρηματοδότηση όλων των πολιτικών που σχετίζονται με τη νεολαία, από εκείνες που μειώνουν την ανεργία των νέων έως το δημοφιλέστερο πρόγραμμα για τη νεολαία μέχρι σήμερα: Erasmus+. Έχουμε πραγματοποιήσει μια σημαντική επένδυση τόσο στους νέους, όσο και στο μέλλον της Ευρώπης με την πρωτοβουλία DiscoverEU, που ξεκίνησε το 2018 και είναι ειδικά σχεδιασμένη για να ενισχύσει τον κύριο στόχο της ΕΕ: να φέρει τους ανθρώπους κοντά.

Ενδυνάμωση των νέων επιχειρηματιών

Θεωρούμε ότι οι επενδύσεις στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση αποτελούν βασικές προτεραιότητες, αν θέλουμε να προσφέρουμε καλύτερες προοπτικές στους νέους Ευρωπαίους και να οικοδομήσουμε μια πιο δυναμική, καινοτόμο και ανταγωνιστική οικονομία.

Η Κ.Ο. του ΕΛΚ θέλει να απελευθερώσει την καινοτόμο δύναμη των νέων επιχειρηματιών. Αν η Ευρώπη δεν θέλει να δει τα καλύτερα μυαλά της να φεύγουν, ενώ οι υπόλοιποι βλέπουν τις ελπίδες τους για απασχόληση να χάνονται, τη στιγμή που οι επιχειρήσεις μας μετακινούνται εκτός της ΕΕ, πρέπει να δώσουμε έμφαση στην επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης. Οι νέοι πρέπει, επίσης, να μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από την ενιαία ψηφιακή αγορά για να βρουν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας. Θέλουμε να απαλλάξουμε τις νεοσύστατες επιχειρήσεις από την περιττή γραφειοκρατία, ώστε οι νέοι επιχειρηματίες να μπορούν να επικεντρωθούν σε αυτό που κάνουν καλύτερα: να καινοτομούν!

19.10.2018

Ευκαιρίες για τους νέους Ευρωπαίους