Investering i fremtiden

De unge er kilden til vores fremtidige vækst. Vi ønsker at styrke unge menneskers iværksættermuligheder og innovative potentiale.

De unge er engagerede og passionerede. Ifølge Europa-Kommissionen deltager 150.000 unge mennesker og ungarbejdere hvert år i mere end 8.000 tværeuropæiske projekter i det, der omtales som den ikke-formelle uddannelsessektor. Det kan være fra at beskytte miljøet i Grækenland til at hjælpe unge handicappede i Slovakiet eller arrangere programmeringskurser i Frankrig. For at styrke dette engagement har EPP-gruppen støttet op om initiativer som det europæiske solidaritetskorps.

Vi har også til stadighed kæmpet for at få tilført tilstrækkelige midler til alle politikker, der vedrører unge mennesker, lige fra dem der skal afhjælpe ungdomsarbejdsløsheden til det mest populære program for unge til dato: Erasmus+. Vi har investeret kraftigt i både unge mennesker og Europas fremtid med vores DiscoverEU-initiativ, som blev lanceret i 2018 og skal styrke EU's hovedformål: at bringe mennesker sammen.

Styrke unge iværksættere

Vi anser det for meget vigtigt at investere i uddannelse og livslang læring, hvis vi skal tilbyde unge europæere bedre fremtidsudsigter og opbygge en mere dynamisk, innovativ og konkurrencedygtig økonomi.

EPP-gruppen ønsker at udnytte unge iværksætteres innovative potentiale. Hvis vi ikke skal opleve, at vores bedste hjerner rejser væk fra Europa, mens de tilbageværende kan se håbet om et job forsvinde, fordi vores virksomheder flytter ud af Europa, er det nødvendigt, at vi har fokus på iværksætteri i faglige og almene uddannelsesprogrammer. Unge mennesker skal desuden kunne udnytte det digitale indre marked fuldt ud for at finde og skabe jobs af høj kvalitet. Vi ønsker at gøre start-ups fri af unødvendigt bureaukrati, så unge iværksættere kan fokusere på det, de er bedst til: innovation!