Investeren in de toekomst

Jongeren zijn de motor achter onze toekomstige groei. Wij willen hen in staat stellen om steeds ondernemender en innovatiever te worden.

Jonge mensen zijn geëngageerd en gepassioneerd. Volgens de Europese Commissie doen elk jaar 150 000 jongeren en jeugdwerkers mee aan meer dan 8 000 pan-Europese projecten, in wat bekend staat als de niet-formele onderwijssector. Van milieubescherming in Griekenland tot het ondersteunen van gehandicapten in Slowakije of het opzetten van een opleiding in coderen in Frankrijk. Om dit engagement te stimuleren, promoot de EVP-Fractie programma's zoals het Europees Solidariteitskorps.

Bovendien strijden wij aanhoudend voor passende financiering voor alle beleidsgebieden die te maken hebben met jongeren, variërend van beleid om jeugdwerkloosheid terug te dringen tot het populairste jongerenprogramma tot nu toe: Erasmus+. Wij investeren in de toekomst van jongeren én Europa met onze blauwdruk DiscoverEU, een initiatief dat in 2018 werd gelanceerd en dat perfect aansluit bij het hoofddoel van de EU: mensen samenbrengen.

Jonge ondernemers sterker maken

Investeren in onderwijs en levenslang leren zijn volgens ons fundamentele prioriteiten als we jonge Europeanen betere vooruitzichten willen bieden en een dynamischere, innovatievere en competitievere economie willen opbouwen.

De EVP-Fractie wil de vernieuwende kracht van jonge ondernemers benutten. Als Europa wil voorkomen dat de slimste koppen wegtrekken terwijl de rest hun hoop op een baan zien vervliegen omdat onze bedrijven zich buiten de EU vestigen, moeten we in onze onderwijs- en opleidingsprojecten meer nadruk gaan leggen op ondernemerschap. Jonge mensen moeten verder toegang krijgen tot alle kansen van de digitale interne markt om kwaliteitsbanen te vinden en te creëren. Wij willen startende bedrijfjes bevrijden van onnodige bureaucratie, zodat jonge ondernemers zich kunnen concentreren op datgene wat zij het best doen: innoveren!