IИнвестиране в бъдещето

Младите хора са двигателите на бъдещия ни растеж. Искаме да им дадем правомощия, за да развият предприемчивостта и иновациите си.

Младите хора са ангажирани и силно мотивирани. По данни на Европейската комисия, 150 000 млади хора и работещи младежи всяка година участват в над 8000 паневропейски проекти в т.нар. сектор на неформалното образование. От проекти за опазване на околната среда в Гърция до подпомагане на младежи с увреждания в Словакия или създаване на академия за програмисти във Франция. В изпълнение на този ангажимент Групата на ЕНП насърчава програми като Европейския корпус за солидарност  .

Освен това ние сме неизменни застъпници за адекватно финансиране на всички политики в областта на младежта — от тези, които водят до намаляване на младежката безработица, до най-популярната досега програма за младежи: „Еразъм+“ . Инвестираме много не само в младите хора, но и в бъдещето на Европа благодарение на нашата инициатива DiscoverEU, която започна през 2018 г. и е разработена с оглед укрепване на основната цел на ЕС: да сближава хората.

Повече възможности за младите предприемачи

Според нас инвестирането в образованието и ученето през целия живот трябва да са водещи приоритети, ако целта ни е да предложим на младите европейци по-добри перспективи и да изградим по-динамична и конкурентна икономика, оползотворяваща иновациите.

Групата на ЕНП иска да разгърне иновативния потенциал на младите предприемачи. Ако Европа не иска най-добрите ѝ умове да напускат, докато останалите гледат как надеждите им за работа се изпаряват, защото предприятията ни се изнасят от ЕС, трябва да обърнем специално внимание на предприемачеството в проектите в областта на обучението и образованието. Освен това младите хора трябва да са в състояние да се възползват максимално от единния цифров пазар, за да намират и разкриват висококачествени работни места. Искаме стартиращите предприятия да бъдат освободени от излишна бюрокрация, така че младите предприемачи да могат да се съсредоточат върху това, което умеят най-добре: да създават иновации!

19.10.2018

Възможности за младите европейци