Vlaganje v prihodnost

Mladi so gonilo naše prihodnje rasti. Želimo okrepiti njihovo vlogo, da bodo postajali vse bolj podjetni in inovativni.

Mladi so zavzeti in navdušeni. Po podatkih Evropske komisije vsako leto sodeluje 150 000 mladih in mladinskih delavcev pri več kot 8 000 vseevropskih projektih v tako imenovanem neformalnem sektorju izobraževanja. Od varstva okolja v Grčiji do zagotavljanja podpore mladim invalidom na Slovaškem ali tako imenovane „coding academy“ v Franciji. Skupina ELS je za spodbujanje te zavzetosti podpirala programe, kot je program evropske solidarnostne enote.

Ves čas smo si tudi prizadevali za ustrezno financiranje vseh mladinskih politik, od politik za  zmanjšanje brezposelnosti mladih do najbolj priljubljenega mladinskega programa do zdaj:Erasmus+. Veliko naložbo v mlade in prihodnost Evrope pomeni naša pobuda DiscoverEU, ki se je začela izvajati leta 2018 in je prilagojena krepitvi glavnega cilja EU: povezovanje ljudi.

Krepitev vloge mladih podjetnikov

Menimo, da so naložbe v izobraževanje in vseživljenjsko učenje ključne prednostne naloge, če želimo zagotoviti mladim Evropejcem boljše možnosti ter zagotoviti bolj dinamično, inovativno in konkurenčno gospodarstvo.

Skupina ELS želi izkoristiti inovativno moč mladih podjetnikov. Če Evropa ne želi, da bodo njeni najboljši talenti odšli, medtem ko bodo drugi gledali, kako s selitvijo naših podjetij iz EU izginjajo njihovi upi za zaposlitev, moramo podjetništvo poudariti v projektih usposabljanja in izobraževanja.  Mladim je treba tudi omogočiti, da bodo lahko pri iskanju in ustvarjanju visokokakovostnih delovnih mest v celoti izkoristili digitalni enotni trg. Zagonska podjetja želimo osvoboditi nepotrebne birokracije, da se bodo lahko mladi podjetniki osredotočili na to, kar delajo najbolje: inovacije!