Ulaganje u budućnost

Mladi su ljudi pokretači našeg budućeg rasta. Želimo ih osnažiti da postanu poduzetniji i inovativniji.

Mladi su ljudi angažirani i strastveni. Prema Europskoj komisiji, svake godine 150 000 mladih ljudi i mladih radnika sudjeluje u više od 8000 paneuropskih projekata u okviru takozvanog neformalnog obrazovnog sektora. Od zaštite okoliša u Grčkoj do pomaganja mladima s teškoćama u razvoju u Slovačkoj ili stvaranja programerske akademije u Francuskoj. Kako bi podržala takav angažman, skupina EPP-a promicala je programe poput Europskog solidarnog korpusa.

Također smo se stalno borili za odgovarajuće financiranje svih politika u vezi s mladima, od onih koje smanjuju nezaposlenost mladih do najpopularnijeg programa do sada: Erasmus+. Značajno smo ulagali u mlade ljude i budućnost Europe kroz našu inicijativu DiscoverEU koja je započela 2018. i usmjerena je na jačanje glavnog cilja EU-a: povezivanje ljudi.  

Osnaživanje mladih poduzetnika

Smatramo da su ulaganja u obrazovanje i cjeloživotno učenje bitni prioriteti ako želimo mladim Europljanima ponuditi bolje izglede i izgraditi dinamičnije, inovativnije i konkurentnije gospodarstvo.

Skupina EPP-a želi osloboditi inovativnu snagu mladih poduzetnika. Ako Europa želi zadržati svoje najbolje umove i ako ljudi ne žele gledati kako im nestaju radna mjesta jer se naša poduzeća sele izvan EU-a, moramo staviti naglasak na poduzetništvo u projektima obuke i obrazovanja. Mladi ljudi također moraju moći iskoristiti sve prednosti jedinstvenog digitalnog tržišta kako bi pronašli i stvorili kvalitetne poslove. Želimo osloboditi startup poduzeća od nepotrebne birokracije da se mladi poduzetnici mogu usredotočiti na ono što rade najbolje: inovacije!