Võimalused noortele eurooplastele

Investeerimine tulevikku

Noored inimesed on tulevase kasvu tõukejõud. Me toetame neid, et nad oleksid võimelised enamaks, oleksid ettevõtlikumad ning uuenduslikumad.

Noored inimesed on kirglikud ja kaasatud. Vastavalt Euroopa Komisjoni andmetele osalevad 150,000 noort inimest ja noorsootöötajat igal aastal enam kui 8000 üleeuroopalises projektis, mis on tuntud kui mitteametliku hariduse valdkond. Keskkonna kaitsmisest Kreekas, puuetega noorte abistamiseni Slovakkias või kodeerimisakadeemia loomiseni Prantsusmaal. Sellele kaasatusele hoogu annavad ERP fraktsiooni poolt edendatud programmid nagu Euroopa solidaarsuskorpus.

Samuti oleme pidevalt võidelnud kõikide noortega seotud poliitikate piisava rahastuse nimel, alustades meetmetest, mis vähendavad noorte töötust ja lõpetades seniste kõige populaarsemete noorteprogrammidega: Erasmus+. Oleme teinud märkimisväärseid investeeringuid nii noortesse kui ka Euroopa tulevikku meie algatusega DiscoverEU, mis sai alguse aastal 2018 ning on spetsiaalselt loodud EL-i peamise eesmärgi toetamiseks: tuua inimesi üksteisele lähemale.

Noorte ettevõtjate toetamine

Me peame oluliseks prioriteediks investeerimist haridusse ning elukestvasse õppesse, soovime pakkuda noortele eurooplastele paremaid tulevikuväljavaateid ning ehitada dünaamilisemat, uuenduslikumat ja konkurentsivõimelisemat majandust.

ERP fraktsioon soovib päästa valla noorte ettevõtjate uuendusjõu. Kui Euroopa ei soovi, et nende helgeimad pead lahkuvad ja ülejäänutel kaob nende lootus tööle ja meie ettevõtted liiguvad EL-ist välja, siis peame rõhuma ettevõtlusele haridus- ja koolitusprojektides. Ka noortel peab olema võimalus saada täit kasu digitaalsest ühisturust, et leida ja luua kvaliteetseid töökohti. Tahame vabastada idufirmad üleliigsest bürokraatiast, et noored ettevõtjad saaksid keskenduda sellele, milles nad on parimad: olla uuenduslikud!

Related Content

No result

Seotud väljaanded

No result

Mille eest me seisame

Eelarve, põllumajandus ja piirkondlik rahastamine

MEIE SEISUKOHAD KUIDAS SELLE ELLU VIIME

Õigus- ja siseküsimused

MEIE SEISUKOHAD KUIDAS SELLE ELLU VIIME

Majandus, tööhõive ja keskkond

MEIE SEISUKOHAD KUIDAS SELLE ELLU VIIME