Ninvestu fil-futur

Iż-żgħażagħ huma l-motivaturi tat-tkabbir futur tagħna. Aħna nixtiequ nagħtuhom is-setgħa biex isiru aktar u aktar intraprenditorjali u innovattivi.

Iż-żgħażagħ huma impenjati u entużjasti. Skont il-Kummissjoni Ewropea, 150 000 żagħżugħ u ħaddiema żgħar jipparteċipaw kull sena f’aktar minn 8 000 proġett pan-Ewropew, f’dak li huma magħrufa bħala s-settur tal-edukazzjoni mhux formali. Mill-protezzjoni tal-ambjent fil-Greċja, għall-appoġġ ta’ żgħażagħ b’diżabilità fis-Slovakkja jew il-ħolqien ta’ akkademja ta’ kodifikazzjoni fi Franza. Biex imexxi dan l-involviment, il-Grupp PPE ppromwova programmi bħall-Korpi Ewropej ta’ Solidarjetà.

Aħna ġġilidna wkoll kontinwament għal finanzjament adegwat għall-politiki kollha relatati maż-żgħażagħ, minn dawk li jeliminaw il-qgħad fost iż-żgħażagħ għall-aktar programm popolari taż-żgħażagħ sal-lum: Erasmus+ . Aħna għamilna investiment sostanzjali kemm fiż-żgħażagħ kif ukoll fil-futur tal-Ewropa bil-pjan ta’ azzjoni tagħna, l-inizjattiva DiscoverEU , li nbdiet fl-2018 u hija mfassla apposta biex jissaħħaħ l-għan ewlieni tal-UE: li n-nies jitressqu eqreb lejn xulxin.

L-għoti tas-setgħa lil imprendituri żgħażagħ

Aħna nikkunsidraw l-investiment fl-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-ħajja bħala prijoritajiet essenzjali jekk nixtiequ noffru lill-Ewropej żgħażagħ prospetti aħjar u nibnu ekonomija aktar dinamika, innovattiva u kompetittiva.

Il-Grupp PPE jrid jisfrutta s-setgħa innovattiva ta’ imprendituri żgħażagħ. Jekk l-Ewropa ma tixtieqx li jitilqu l-aqwa imħuħ tagħha, filwaqt li l-bqija jaraw it-tamiet tagħhom ta’ impjieg jisparixxu meta l-kumpaniji tagħna jiċċaqilqu barra mill-UE, jeħtieġ li nenfasizzaw intraprenditorja fi proġetti ta’ taħriġ u edukazzjoni. Jeħtieġ ukoll li ż-żgħażagħ ikunu jistgħu jieħdu vantaġġ sħiħ mis-Suq Uniku Diġitali biex isibu u joħolqu impjiegi ta’ kwalità għolja. Aħna rridu neħilsu lin-negozji ġodda minn burokrazija mhux meħtieġa sabiex l-imprendituri żgħażagħ ikunu jistgħu jiffokaw fuq dak li jagħmlu l-aħjar: jinnovaw!

19.10.2018

Opportunitajiet għaż-żgħażagħ Ewropej