Investície do budúcnosti

Mladí ľudia sú hybnou silou nášho budúceho rastu. Chceme ich podporiť v rozvoji ich podnikateľského a inovačného ducha.

Mladí ľudia sú aktívni a motivovaní. Podľa Európskej komisie sa každoročne 150 000 mladých ľudí a pracovníkov s mládežou zapojí do viac ako 8 000 celoeurópskych projektov, ktoré sa označujú ako sektor neformálneho vzdelávania. Od ochrany životného prostredia v Grécku až po podporu mladých ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku či vytvorenie akadémie kódovania vo Francúzsku. Na podporu angažovanosti mladých ľudí poslanecký PPE presadzuje programy, ako napríklad Európsky zbor solidarity .

Neustále bojujeme za primerané financovanie všetkých politík súvisiacich s mládežou, od tých, ktoré sú zamerané na zníženie nezamestnanosti mladých ľudí až po najobľúbenejší program pre mládež: Erasmus+ . Prostredníctvom nášho projektu DiscoverEU, ktorý sa začal vykonávať v roku 2018 a je navrhnutý tak, aby posilňoval hlavný cieľ EÚ – spájať ľudí – sme vykonali významnú investíciu do mladých ľudí, ako aj do budúcnosti Európy.

Podpora mladých podnikateľov

Investície do vzdelávania a celoživotného vzdelávania považujeme za základné priority, ak chceme mladým Európanom ponúknuť lepšie vyhliadky a vybudovať dynamickejšie, inovačnejšie a konkurencieschopnejšie hospodárstvo.

Poslanecký klub PPE chce naplno využiť inovačnú silu mladých podnikateľov. Ak Európa nechce, aby jej najlepšie mozgy odišli, zatiaľ čo zvyšok ľudí sa bude prizerať, ako sa ich nádeje na zamestnanie strácajú, keď sa naše podniky presúvajú mimo EÚ, musíme v projektoch odbornej prípravy a vo vzdelávacích projektoch zdôrazňovať podnikanie. Mladí ľudia musia byť schopní plne využívať jednotný digitálny trh na hľadanie a vytváranie vysokokvalitných pracovných miest. Startupy chceme oslobodiť od zbytočnej byrokracie, aby sa mladí podnikatelia mohli sústrediť na to, čo robia najlepšie: inovácie!