Ieguldījums nākotnē

Jaunieši ir mūsu turpmākās izaugsmes virzītājspēks. Mēs vēlamies nodrošināt viņiem iespēju arvien vairāk pievērsties uzņēmējdarbībai un inovācijām.

Jaunieši labprāt iesaistās un ir aizrautīgi. Saskaņā ar Eiropas Komisijas datiem, katru gadu 150 000 jauniešu un jaunatnes organizētāju piedalās vairāk nekā 8000 Eiropas mēroga projektos jomā, kas pazīstama kā neformālās izglītības sfēra. No vides aizsargāšanas Grieķijā līdz cilvēku ar invaliditāti atbalstam Slovākijā un kodēšanas akadēmijas izveidei Francijā. Lai sekmētu šo iesaistīšanos, EPP grupa ir veicinājusi tādas programmas kā Eiropas Solidaritātes korpuss .

Mēs esam arī nepārtraukti cīnījušies par atbilstošu finansējumu visa veida ar jaunatni saistītām politikas jomām, sākot no jaunatnes bezdarba samazināšanas līdz šobrīd populārākajai jaunatnes programmai: Erasmus+ . Mēs esam devuši būtisku ieguldījumu gan jauniešu, gan Eiropas nākotnē, izveidojot savu konceptuālo iniciatīvu Atklāj ES , kas tika sākta 2018. gadā un ir īpaši veidota, lai stiprinātu ES galveno mērķi – tuvināt cilvēkus.

Iespēju nodrošināšana jaunajiem uzņēmējiem

Mēs uzskatām, ka ieguldījumi izglītībā un mūžizglītībā ir būtiskas prioritātes, ja vēlamies piedāvāt jaunajiem eiropiešiem labākas izredzes un veidot dinamiskāku, inovatīvāku un konkurētspējīgāku ekonomiku.

ETP grupa vēlas atraisīt jauno uzņēmēju inovatīvo jaudu. Ja Eiropa nevēlas, ka aizplūst viņu labākās smadzenes, kamēr pārējie raugās, kā izzūd viņu cerības uz darbu, jo mūsu uzņēmumi pārvietojas ārpus ES, mums jāuzsver uzņēmējdarbības nozīme apmācību un izglītības projektos. Jauniešiem jāspēj pilnībā izmantot digitālā vienotā tirgus priekšrocības, lai atrastu un radītu kvalitatīvas darbavietas. Mēs vēlamies atbrīvot jaunos uzņēmumus no nevajadzīgas birokrātijas, lai jaunie uzņēmēji var pievērst uzmanību tam, ko viņi prot vislabāk: radīt inovācijas!