Prawa Człowieka

Priorytetowe traktowanie praw człowieka w polityce

W swojej działalności zewnętrznej  Unia Europejska angażuje się we wspieranie demokracji i praw człowieka zgodnie z zasadami wolności, demokracji oraz poszanowania praw człowieka, podstawowych wolności i praworządności, które leżą u jej podstaw.  Podkomisja Praw Człowieka odpowiada za wspieranie Komisji Spraw Zagranicznych w kwestiach dotyczących praw człowieka, ochrony mniejszości i promowania wartości demokratycznych w państwach trzecich w Europie i poza nią.

Wspieranie praw człowieka

Jednym z zadań podkomisji jest monitorowanie dialogu oraz konsultacji na temat praw człowieka, które UE prowadzi z państwami trzecimi. Każdego roku podkomisja wysyła delegacje do różnych miejsc w Europie i poza nią, aby kontrolować sytuację w zakresie praw człowieka w terenie i współpracować z szerokim gronem zainteresowanych stron.

Od 1988 r. Parlament Europejski co roku przyznaje Nagrodę im. Sacharowa za krzewienie  wolności myśli, w celu uhonorowania wysiłków na rzecz praw człowieka i podstawowych wolności oraz walki z prześladowaniami i niesprawiedliwością. Grupa EPL jest dumna, że w ciągu 30 lat przyznawania tej nagrody nominowała licznych jej laureatów, w tym, w ostatnich latach, przedstawicieli demokratycznej opozycji w Wenezueli, kubańskich dysydentów, przedstawicieli opozycji na Białorusi i przedstawicieli arabskiej wiosny.

W toku

No result

Powiązane stanowisko

Sprawy zagraniczne

więcej na temat

informacje 01.01.1970 - 1:00
news 01.01.1970 - 1:00
SPRAWY ZAGRANICZNE

Damy w Bieli odbierają Nagrodę Sacharowa

Osiem lat po tym jak Parlament Europejski przyznał im Nagrodę Sacharowa na rzecz wolności myśli, kubańskie &quo...

informacje 01.01.1970 - 1:00
news 01.01.1970 - 1:00
SPRAWY ZAGRANICZNE

Euromajdan coraz bliżej Nagrody Sacharowa

Decyzją posłów komisji spraw zagranicznych, rozwoju i podkomisji praw człowieka Euromajdan, reprezentowany pr...

informacje 01.01.1970 - 1:00
news 01.01.1970 - 1:00
SPRAWY ZAGRANICZNE SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE

Gruzja: misja rozpoznawcza Grupy EPL rusza do Tbilisi

"Popieramy ścisłą współpracę Gruzji z Unią Europejską i wzywamy Radę do natychm...