Petycje

Doskonalenie przyszłego prawodawstwa

Na poziomie praktycznym komisja odpowiada za rozpatrywanie petycji i kontakty z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Odgrywa również znaczącą rolę, jeżeli chodzi o identyfikowanie trudności we wdrażaniu prawa unijnego w poszczególnych państwach członkowskich.

Traktaty UE gwarantują wszystkim obywatelom UE prawo zwracania się do Parlamentu Europejskiego z różnymi problemami, jakie napotykają w życiu codziennym, jeśli zgłaszane kwestie wchodzą w zakres działalności Unii Europejskiej.

Bbezpośrednie doświadczenia obywateli europejskich wynikające ze stosowania prawa UE mogą nam pomóc jako ustawodawcom. Powinniśmy zatem jak najlepiej je wykorzystać, aby udoskonalić przyszłe prawodawstwo.

W toku

No result

Powiązane stanowisko

Sprawy prawne & wewnętrzne

więcej na temat

No result