committee

Rybołówstwo

Uproszczone i zrównoważone rybołówstwo

Polityka rybołówstwa musi godzić interesy szerokiego grona zainteresowanych stron, jednocześnie chroniąc długoterminową żywotność środowiska morskiego i zasobów rybnych, źródła utrzymania rybaków oraz przyszłość przemysłu związanego z rybołówstwem i społeczności przybrzeżnych.

Grupa EPL chroniła źródła utrzymania rybaków z floty północnej, wspierając ramy przepisów umożliwiających zrównoważone połowy na Morzu Północnym. Walczyliśmy o nowe przepisy, które upraszczają środki stosowane do połowu ryb, jednocześnie dostosowując środki do konkretnych potrzeb każdego łowiska, zapewniając elastyczność sektora przy jednoczesnym zachowaniu jego głównego celu: zrównoważonego rozwoju zasobów rybnych.

Mężczyzna w sprzęcie rybackim stoi na trawlerze

więcej na temat