Przygotuj europejskie rybołówstwo na przyszłość

18.01.2024 9:01

Przygotuj europejskie rybołówstwo na przyszłość

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję
Rybak

Grupa EPL chce, aby Wspólna Polityka Rybołówstwa UE (WPRyb) została zreformowana i dostosowana do obecnych wyzwań, takich jak dekarbonizacja i wymiana pokoleń.

Dziś Parlament Europejski będzie głosował nad sprawozdaniem w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rybołówstwa UE (WPRyb). W tekście podkreślono konieczność osiągnięcia ponownej równowagi pomiędzy różnymi celami WPRyb poprzez wzmocnienie wymiaru społeczno-gospodarczego i bezpieczeństwa żywnościowego WPRyb oraz zapewnienie, że europejscy rybacy pozostaną konkurencyjni na arenie międzynarodowej.

"Sektory rybołówstwa i akwakultury odgrywają strategiczną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego, Europejskiego Zielonego Ładu i realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Jednak obecna WPRyb nie uwzględnia w wystarczającym stopniu aspektów społeczno-gospodarczych i zaopatrzenia w żywność" - mówi poseł Gabriel Mato z Grupy EPL, który przygotował sprawozdanie Parlamentu.

Raport wzywa do oceny i reformy WPRyb tam, gdzie jest to konieczne, aby dostosować ją do nowych wyzwań. "Sektor rybołówstwa i cały łańcuch wartości owoców morza przeszły przez kilka bezprecedensowych wyzwań od czasu przyjęcia WPRyb w 2013 roku, w tym Brexit, pandemię COVID-19 i kryzys energetyczny. Obecna WPRyb nie zapewnia wystarczających narzędzi do zapewnienia odporności i konkurencyjności sektorów, a zatem musi zostać zreformowana, aby dostosować się do nowych wyzwań", stwierdza Mato.

W tekście podkreślono również znaczenie, jakie dla WPRyb ma włączenie tradycji regionalnych przy jednoczesnej ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami, takimi jak gildie i kofradycje, oraz wezwano następną Komisję Europejską do powołania komisarza zajmującego się wyłącznie rybołówstwem.

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 179 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat