Working groups

Nasza praca w komisjach zorganizowanych według obszarów priorytetowych

Tematy poruszane przez komisje Parlamentu Europejskiego są obszerne i o szerokim zakresie. W związku z tym, nasze prace w komisjach organizujemy przez Grupy Robocze. Nasze cztery Grupy Robocze reprezentują kluczowe dla nas obszary priorytetowe, a każda komisja należy do jednej z nich. Każda Grupa Robocza kierowana jest przez jednego z naszych Wiceprzewodniczących.

W przypadku każdego sprawozdania i rezolucji, Parlament Europejski głosuje na posiedzeniu komisji parlamentarnej oraz na posiedzeniu plenarnym. Nasze Grupy Robocze formułują na wysokim szczeblu skoordynowane stanowisko Grupy EPL.

Dowiedz się, jak Twoi posłowie do PE reprezentują Twoje interesy w kwestiach legislacyjnych i politycznych na poziomie europejskim.

Sprawy zagraniczne

Wywieramy wpływ na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa UE, ukierunkowując unijne wysiłki na rzecz zabezpieczenia zewnętrznych granic UE oraz aktywnie działając na rzecz utworzenia Europejskiej Unii Obronnej i liberalizacji wizowej. Bałkany Zachodnie są również dla nas priorytetem.

Budżet, rolnictwo i fundusze regionalne

Pracujemy nad budżetem, dzięki któremu Europa stanie się bardziej konkurencyjna i zorientowana na przyszłość, promując skuteczne i wydajne wykorzystanie pieniędzy podatników, aby uzyskać jak najlepsze wyniki w zakresie unijnych finansów.

Sprawy prawne & wewnętrzne

Walczymy o UE, w której obywatele cieszą się swoimi podstawowymi prawami i gdzie praworządność jest w pełni przestrzegana. Ta grupa robocza zajmuje się głównymi zagadnieniami, takimi jak migracja, swobody obywatelskie, równość płci oraz kwestie edukacyjne, konstytucyjne i prawne.

Ekonomia, miejsca pracy i środowisko

Zajmujemy się bardzo szerokimi zagadnieniami: zaczynając od przyszłości Unii Gospodarczej i Walutowej w UE, euro i stabilności finansowej po dostawy i bezpieczeństwo dostaw energii, politykę klimatyczną, ochronę środowiska i jakość powietrza.