Working groups

Nasza praca w komisjach zorganizowanych według obszarów priorytetowych

Tematy poruszane przez komisje Parlamentu Europejskiego są obszerne i o szerokim zakresie. W związku z tym, nasze prace w komisjach organizujemy przez Grupy Robocze. Nasze cztery Grupy Robocze reprezentują kluczowe dla nas obszary priorytetowe, a każda komisja należy do jednej z nich. Każda Grupa Robocza kierowana jest przez jednego z naszych Wiceprzewodniczących.

W przypadku każdego sprawozdania i rezolucji, Parlament Europejski głosuje na posiedzeniu komisji parlamentarnej oraz na posiedzeniu plenarnym. Nasze Grupy Robocze formułują na wysokim szczeblu skoordynowane stanowisko Grupy EPL.

Dowiedz się, jak Twoi posłowie do PE reprezentują Twoje interesy w kwestiach legislacyjnych i politycznych na poziomie europejskim.