Working groups

Ons werk in de commissies aan de hand van onze prioritaire domeinen

De onderwerpen die in de Europese parlementscommissies aan bod komen, zijn vaak zeer breed. Daarom wordt ons werk in de commissies georganiseerd door werkgroepen. Onze vier werkgroepen vertegenwoordigen onze prioritaire domeinen en elke commissie behoort tot een werkgroep. Elke werkgroep wordt dan weer geleid door een van onze vicevoorzitters.

Elke resolutie of rapport dat in het Europees Parlement gestemd wordt via een parlementaire commissie of de plenaire vergadering, wordt vastgelegd in een gecoördineerd EVP-Fractiestandpunt door de werkgroepen.

Ontdek hoe uw Europarlementsleden uw belangen vertegenwoordigen in wetgevende en beleidsonderwerpen op Europees niveau.

Buitenlandse zaken

We beïnvloeden het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU, door de leiding te nemen in de EU om inspanningen te leveren bij het veiligstellen van de buitengrenzen van de EU, door actief te werken aan de uitbouw van een Europese defensie-unie en visa te liberaliseren. De Westelijke Balkan is ook prioritair voor ons.

Budget, landbouw & regionale financiering

We werken aan een budget waarmee Europa competitiever en toekomstgericht zal zijn, door doeltreffend en efficiënt om te springen met belastinggeld en een maximaal resultaat te bereiken met EU-geld.

Juridische & binnenlandse Zaken

We strijden voor een EU waarin burgers van hun fundamentele vrijheden kunnen genieten en waarin rechtspraak ten volle gerespecteerd wordt. Deze werkgroep houdt zich bezig met belangrijke onderwerpen zoals migratie, burgervrijheden, gendergelijkheid en thema’s als opleiding, constitutionele en juridische zaken.

Economie, banen & het milieu

We pakken enkele veelzijdige vraagstukken aan: van de toekomst van de Economische en Monetaire Unie in de EU, de euro en financiële stabiliteit tot energietoevoer en veiligheid, klimaatbeleid, milieubescherming en luchtkwaliteit.