Working groups

Naš rad u odborima organiziranim kroz naša ključna prioritetna područja

Teme koje pokrivaju odbori Europskog parlamenta su široki i široko rasprostranjeni, tako da naš rad organiziramo u odborima kroz radne skupine. Naše četiri radne skupine predstavljaju naša ključna prioritetna područja, a svaki odbor pripada jednoj radnoj skupini. Svaku radnu skupinu predvodi jedan od naših potpredsjednika.

Za svako od izvješća i rezolucija za koje Europski parlament glasa na parlamentarnom odboru i na razini plenuma, naše Radne skupine formuliraju usklađenu EPP poziciju na visokoj razini.

Otkrijte kako vaši zastupnici zastupaju vaše interese na europskoj razini o zakonodavnim i političkim pitanjima.

Vanjski poslovi

Utječemo na vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a, ulažeći napore EU-a u osiguravanje vanjskih granica EU, poticanjem i aktivnim radom na stvaranju Europske obrambene unije i liberalizaciji viznog režima. Zapadni Balkan je također prioritet za nas.

Proračun, poljoprivreda i regionalno financiranje

Radimo na proračunu s kojim će Europa postati konkurentnija i orijentirana na budućnost, promicanjem učinkovite i efikasne uporabe novca poreznih obveznika kako bi dobili najbolje rezultate za novac EU-a.

Pravosuđe i unutarnji poslovi

Borimo se za EU gdje građani uživaju svoja temeljna prava i gdje se poštuje vladavina prava. Ova Radna skupina bavi se glavnim pitanjima kao što su migracije, građanske slobode, ravnopravnost spolova te obrazovnim, ustavnim i pravnim pitanjima.

Gospodarstvo, radna mjesta i okoliš

Radimo na nekim vrlo širokim pitanjima: od budućnosti Ekonomske i monetarne unije u EU, eura i financijske stabilnosti do opskrbe i sigurnosti energije, klimatske politike, zaštite okoliša i kakvoće zraka.