Working groups

Mūsų darbas komitetuose yra organizuojamas pagal mūsų pagrindines prioritetines sritis

Europos Parlamento komitetuose svarstomos plačiai apimančios temos, todėl mes savo darbą komitetuose organizuojame pagal darbo grupes. Mūsų darbo grupės suskirstytos pagal pagrindines prioritetines sritis, o kiekvienas komitetas priklauso vienai darbo grupei. Kiekvienai darbo grupei vadovauja vienas iš mūsų pirmininko pavaduotojų.

Dėl kiekvienos ataskaitos ar rezoliucijos Europos Parlamentas balsuoja parlamentiniame komitete ir plenariniame posėdyje, o mūsų darbo grupės formuluoja aukšto lygio bendrą ELP frakcijos poziciją.

Panagrinėkite, kaip jūsų rinkti EP nariai atstovauja jūsų interesams teisėkūros ir politikos klausimais europiniu lygmeniu.

Užsienio reikalai

Mes įtakojame ES užsienio ir saugumo politiką, vadovaujame ES pastangoms užtikrinti ES išorės sienas, aktyviai dalyvaujame Europos gynybos sąjungos kūrime ir vizų režimo liberalizavimo procese. Vakarų Balkanų regiono šalys mums taip pat yra prioritetas.

Biudžetas, žemės ūkis ir regionų finansavimas

Mes rengiame biudžetą, kuris padėtų Europai tapti konkurencingesne ir orientuota į ateitį, skatiname efektyvų mokesčių mokėtojų pinigų naudojimą, kad būtų pasiektas geriausias rezultatas ES pinigų atžvilgiu.

Teisės ir vidaus reikalai

Mes norime Europos Sąjungos, kurioje piliečiai naudotųsi savo pagrindinėmis teisėmis ir kur besąlygiškai yra gerbiama įstatymo viršenybė. Ši darbo grupė dirba tokiais klausimais, kaip migracija, pilietinės laisvės, lyčių lygybė, švietimas, konstituciniai ir teisės reikalai.

Ekonomika, darbo vietos ir aplinka

Mes nagrinėjame plačiai apimančius klausimus: pradedant Ekonominės ir pinigų sąjungos Europos Sąjungoje ateitimi, euro ir finansiniu stabilumu, baigiant energijos tiekimu, klimato politika, aplinkos apsauga ir oro kokybe.