Working groups

Työmme valiokunnissa järjestettynä keskeisten painopisteidemme mukaisesti

Euroopan parlamentin valiokuntien aiheet ovat laajoja, joten järjestämme työmme valiokunnissa eri työryhmiin. Neljä työryhmäämme edustavat keskeisiä painopistealueitamme, ja jokainen valiokunta kuuluu yhteen työryhmistä. Kutakin työryhmää johtaa yksi varapuheenjohtajistamme.

Työryhmämme muodostavat korkean tason koordinoidun EPP-ryhmän kannan kaikista mietinnöistä ja päätöslauselmista, josta Euroopan parlamentti äänestää parlamentin, valiokunnan ja täysistunnon tasolla.

Tutki, miten parlamentin jäsenet edustavat sinun etujasi lainsäädäntö- ja politiikkakysymyksissä Euroopan tasolla.

Ulkoasiat

Me vaikutamme EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, johtaen EU:n pyrkimyksiä ulkorajojen turvaamisessa ja teemme aktiivisesti työtä luodaksemme Euroopan puolustusliiton sekä viisumivapauden. Länsi-Balkanin maat ovat meille myös etusijalla.

Budjetti, maatalous & aluetuet

Teemme työtä sellaisen budjetin hyväksi, jolla Eurooppa tulee kilpailukykyisemmäksi ja tulevaisuuteen suuntautuneemmaksi, edistäen veronmaksajien rahojen tehokasta käyttöä saadaksemme parhaat tulokset EU-rahoille.

Oikeus- & sisäasiat

Taistelemme sellaisen EU puolesta, jossa kansalaiset nauttivat perusoikeuksistaan, ​​ja jossa oikeusvaltiota kunnioitetaan täysin. Työryhmä käsittelee merkittäviä kysymyksiä kuten maahanmuuttoa, kansalaisvapauksia, sukupuolten tasa-arvoa sekä koulutusta, perustuslakiin liittyviä ja oikeudellisia asioita.

Talous, työpaikat & ympäristö

Käsittelemme hyvin laajoja kysymyksiä: talous- ja rahaliiton tulevaisuudesta EU:ssa, eurosta ja rahoitusvakaudesta energiahuoltoon ja -turvallisuuteen sekä ilmastopolitiikkaan, ympäristönsuojeluun ja ilmanlaatuun.