Working groups

Työmme valiokunnissa järjestettynä keskeisten painopisteidemme mukaisesti

Euroopan parlamentin valiokuntien aiheet ovat laajoja, joten järjestämme työmme valiokunnissa eri työryhmiin. Neljä työryhmäämme edustavat keskeisiä painopistealueitamme, ja jokainen valiokunta kuuluu yhteen työryhmistä. Kutakin työryhmää johtaa yksi varapuheenjohtajistamme.

Työryhmämme muodostavat korkean tason koordinoidun EPP-ryhmän kannan kaikista mietinnöistä ja päätöslauselmista, josta Euroopan parlamentti äänestää parlamentin, valiokunnan ja täysistunnon tasolla.

Tutki, miten parlamentin jäsenet edustavat sinun etujasi lainsäädäntö- ja politiikkakysymyksissä Euroopan tasolla.