Working groups

Naše činnost ve výborech je organizována podle oblastí klíčových priorit

Témata, kterými se zabývají výbory Evropského parlamentu, jsou rozsáhlá a často široká, z toho důvodu organizujeme práci ve výborech do pracovních skupin v rámci našeho poslaneckého klubu. Čtyři pracovní skupiny představují klíčové prioritní oblasti, parlamentní výbory pak spadají do jedné z těchto pracovních skupin. V čele každé pracovní skupiny pak stojí jeden z místopředsedů poslaneckého klubu.

Každá zpráva a usnesení, o kterých se hlasuje na plénu anebo ve výborech Evropského parlamentu, je projednávána v pracovních skupinách poslaneckého klubu, které formulují pozice poslanců ELS.

Zjistěte, jak vaši poslanci zastupují vaše zájmy v legislativních a politických záležitostech na evropské úrovni.

Zahraniční věci

Ovlivňujeme zahraniční a bezpečnostní politiku EU, vedeme úsilí EU o zajištění vnějších hranic EU, prosazujeme aktivní spolupráci při vytváření Evropské obranné unie a liberalizaci vízového režimu. Západní Balkán je pro nás také prioritou.

Rozpočet, zemědělství a regionální fondy

Pracujeme na rozpočtu, s nímž bude Evropa více konkurenceschopná a bude orientována na budoucnost, a podpoří efektivní a efektní využívání peněz daňových poplatníků s cílem dosáhnout nejlepších výsledků za peníze EU.

Právní záležitosti a vnitřní věci

Bojujeme za EU, kde občané požívají svých základních práv a která plně respektuje zásady právního státu. Tato pracovní skupina se zabývá důležitými otázkami, jako je migrace, občanské svobody, rovnost pohlaví a vzdělávací, ústavní a právní záležitosti.

Hospodářství, zaměstnanost a životní prostředí

Zabýváme se některými velmi rozsáhlými otázkami: od budoucnosti Hospodářské a měnové unie v EU, od eura a finanční stability k zásobování energií a energetickou bezpečností, politikou v oblasti klimatu, ochrany životního prostředí a kvality ovzduší.