Working groups

Vores arbejde i udvalg på nøgleområder

Emnerne i Europa-Parlamentets udvalg er vidtrækkende, så vi organiserer vores arbejde i arbejdsgrupper, der afspejler udvalgene. Vores fire arbejdsgrupper repræsenterer vores prioriterede områder, og hvert udvalg hører til en arbejdsgruppe. Hver arbejdsgruppe ledes af en af vore næstformænd.

Hver eneste rapport og resolution stemmes Europa-Parlamentets udvalg og i plenarforsamlingerne, og vores arbejdsgrupper udarbejder en koordineret EPP-Gruppe holdning.

Find ud af, hvordan dine medlemmer repræsenterer dine interesser på lovgivningsmæssige og politiske spørgsmål på europæisk plan..

Udenrigsudvalget

Vi har indflydelse på EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik og leder EU's bestræbelser på at sikre EU's ydre grænser, idet vi søger og arbejder aktivt for oprettelsen af en europæisk forsvarsunion og visumliberalisering. Vestbalkan er også en prioritet for os.

Budget, landbrug og regionaludvikling

Vi arbejder for et budget, hvor Europa bliver mere konkurrencedygtigt og fremtidssikret, og fremmer en effektiv anvendelse af skatteydernes penge for at få de bedste resultater for EU-pengene.

Retlige- og indre anliggender

Vi kæmper for et EU, hvor borgerne nyder deres grundlæggende rettigheder, og hvor retsstatsprincippet respekteres fuldt ud. Denne arbejdsgruppe beskæftiger sig med vigtige spørgsmål som migration, borgerlige frihedsrettigheder, ligestilling mellem kønnene og uddannelsesmæssige, forfatningsmæssige og juridiske spørgsmål.

Økonomi, job og miljø

Vi behandler nogle meget vidtrækkende spørgsmål: fra den økonomiske og monetære unions fremtid i EU, euroen og den finansielle stabilitet til energiforsyning og -sikkerhed, klimapolitik, miljøbeskyttelse og luftkvalitet.