Working groups

Naše delo v odborih organiziramo glede na ključna prednostna področja

Teme, ki jih pokrivajo odbori Evropskega parlamenta, so obsežne in široke, zato naše delovne skupine v odborih organizirajo delovne skupine. Naše štiri delovne skupine predstavljajo ključna prednostna področja skupine in vsak odbor pripada eni delovni skupini. Vsako delovno skupino vodi eden naših podpredsednikov.

Za vsako od poročil in resolucij, o katerih Evropski parlament glasuje na parlamentarnem odboru in na plenarnem zasedanju, naše delovne skupine oblikujejo koordinirano pozicijo skupine ELS na visoki ravni.

Odkrijte, kako evropski poslanci predstavljajo vaše interese o zakonodajnih in političnih temah na evropski ravni.

Urejanje zunanjih zadev

Vplivamo na zunanjo in varnostno politiko EU, vodimo prizadevanja EU pri zagotavljanju zunanjih meja EU, si prizadevamo za aktivno sodelovanje pri oblikovanju Evropske obrambne unije in liberalizacijo vizumskega režima. Zahodni Balkan je za nas tudi prednostna naloga.

Proračun, kmetijstvo in regionalno financiranje

Prizadevamo si za proračun, s katerim bo Evropa postala bolj konkurenčna in usmerjena v prihodnost ter bo spodbujala učinkovito uporabo denarja davkoplačevalcev, da bi dosegli najboljše rezultate za denar EU.

Pravne in notranje zadeve

Borimo se za EU, v kateri državljani uživajo svoje temeljne pravice in kjer se pravna država v celoti spoštuje. Ta delovna skupina obravnava glavna vprašanja, kot so migracije, državljanske svoboščine, enakost spolov ter izobraževalne, ustavne in pravne zadeve.

Gospodarstvo, delovna mesta in okolje

Obravnavamo nekaj zelo širokih vprašanj: od prihodnosti ekonomske in monetarne unije v EU, do evra in finančne stabilnosti, oskrbe z energijo, do varnosti, podnebne politike, varstva okolja in kakovosti zraka.