Working groups

Naše delo v odborih organiziramo glede na ključna prednostna področja

Teme, ki jih pokrivajo odbori Evropskega parlamenta, so obsežne in široke, zato naše delovne skupine v odborih organizirajo delovne skupine. Naše štiri delovne skupine predstavljajo ključna prednostna področja skupine in vsak odbor pripada eni delovni skupini. Vsako delovno skupino vodi eden naših podpredsednikov.

Za vsako od poročil in resolucij, o katerih Evropski parlament glasuje na parlamentarnem odboru in na plenarnem zasedanju, naše delovne skupine oblikujejo koordinirano pozicijo skupine ELS na visoki ravni.

Odkrijte, kako evropski poslanci predstavljajo vaše interese o zakonodajnih in političnih temah na evropski ravni.