Leiders EPP, S&D, Renew Europe, Groenen/EVA en ECR roepen EUCO op te handelen met betrekking tot Oekraïne

31.01.2024 12:31

Leiders EPP, S&D, Renew Europe, Groenen/EVA en ECR roepen EUCO op te handelen met betrekking tot Oekraïne

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
EPP-Fractie, S&D-Fractie, Renew Europe, De Groenen/EVA en ECR-logo

In de aanloop naar de buitengewone vergadering van de Europese Raad morgen in Brussel, herhalen de leiders van vijf fracties in het Europees Parlement hun oproep tot financiering van hulp aan Oekraïne. In een gezamenlijke verklaring roepen Manfred Weber, voorzitter van de PPE-Fractie; Iratxe Garcia Pérez, voorzitter van de S&D-Fractie, Valérie Hayer, voorzitter van de Renew Europe Group, Terry Reintke en Philippe Lamberts, covoorzitters van de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie, en Ryszard Antoni Legutko en Nicola Procaccini, covoorzitters van de ECR-Fractie, de staatshoofden en regeringsleiders op om dringend overeenstemming te bereiken over de economische en financiële steun die wordt voorgesteld in het kader van de Oekraïne Faciliteit. Zie hieronder de volledige verklaring.

"Oekraïne verdedigt sinds 24 februari 2022 dapper zijn volk en zijn grondgebied tegen de niet-uitgelokte, ongerechtvaardigde en illegale aanvalsoorlog van Rusland. Deze misdaad van agressie, die tien jaar geleden begon, is een brute aanval op het vreedzame leven van onze Oekraïense buren en een ernstige schending van het internationaal recht. Bovendien bedreigt het de veiligheid, stabiliteit, democratie en welvaart van het hele Europese continent. De EU heeft Oekraïne terecht verzekerd van haar volledige en niet aflatende steun voor zijn legitieme recht op zelfverdediging op grond van artikel 51 van het VN-Handvest, blijft werken aan het waarborgen van effectieve en duurzame militaire steun voor Oekraïne op de lange termijn en heeft besloten toetredingsonderhandelingen met Oekraïne te openen. De buitengewone bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van de EU morgen is een cruciale gelegenheid om de verklaringen in daden om te zetten.

Het Europees Parlement heeft in talloze resoluties zijn krachtige solidariteit betuigd met het volk van Oekraïne. De steun van de EU heeft zich ook vertaald in de levering van meer dan 80 miljard euro aan humanitaire en noodhulp, begrotingssteun, macrofinanciële bijstand en militaire hulp.

Bijna twee jaar na het begin van de Russische aanvalsoorlog hebben de Oekraïners in ondraaglijke mate te maken gehad met verwoesting, verlies van mensenlevens en huizen en menselijk lijden. Desondanks blijven de Oekraïners opmerkelijke moed en veerkracht tonen in hun strijd voor hun recht op vrijheid en persoonlijke veiligheid en voor de eerbiediging van hun fundamentele vrijheden en democratische en mensenrechten. Daarom moet onze vastberadenheid om bij te dragen aan het behoud van het geloof van het Oekraïense volk in een betere Europese toekomst voor hun land even sterk en standvastig zijn.

Rusland toont geen tekenen dat het zijn aanvalsoorlog tegen Oekraïne zal staken. Daarom mag de EU geen tekenen vertonen van stopzetting van haar steun aan Oekraïne. Degenen die twijfelen aan onze vastberadenheid en onze eenheid ondermijnen, moeten ongelijk krijgen.

Wij, de voorzitters van de belangrijkste fracties in het Europees Parlement, dringen er eensgezind bij alle staatshoofden en regeringsleiders van de EU die morgen bijeenkomen voor de buitengewone vergadering van de Europese Raad op aan om de beslissingen te nemen die nodig zijn om de buitengewone uitdagingen aan te gaan die Oekraïne te wachten staan. Wij dringen er bij de Europese Raad en de lidstaten op aan hun beloften na te komen, te zorgen voor effectieve en duurzame militaire steun op lange termijn aan Oekraïne en meer inspanningen te leveren om de munitie en militaire steun te leveren die de Oekraïense defensiemacht zo dringend nodig heeft. We verwachten dat de Europese Raad instemt met de economische en financiële steun die is voorgesteld in het kader van de Oekraïne-faciliteit, die Oekraïne zal helpen essentiële diensten voor zijn burgers in stand te houden, zoals scholen, ziekenhuizen en sociale zekerheid, en die het economische en sociale herstel en de wederopbouw van het land zal ondersteunen. Verder uitstel of jaarlijkse veto's zijn geen optie.

De Europese Unie is ontstaan uit de lessen die zijn getrokken uit de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. Tegenover de verwoestingen die Rusland in Oekraïne aanricht, moet de EU vandaag opnieuw haar solidariteit en slagvaardigheid bewijzen."

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 178 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud