Europees vervoersnetwerk slaagt er niet in verkeer van de weg naar het spoor over te hevelen

18.12.2023 23:53

Europees vervoersnetwerk slaagt er niet in verkeer van de weg naar het spoor over te hevelen

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Bijgesneden hand die een cirkel vormt voor de spoorbrug

Vanavond hebben het Europees Parlement en de EU-lidstaten een definitief akkoord bereikt over de herziening van de trans-Europese vervoersnetwerken (TEN-T-verordening).

"Het akkoord markeert enige vooruitgang in de richting van een meer geïntegreerd EU-vervoerssysteem. Het blijft echter achter bij onze verwachtingen en geeft aanleiding tot bezorgdheid over de werkelijke inzet van de lidstaten om een goed functionerend Europees transportnetwerk te creëren," zegt EPP-fractie lid van het Europees Parlement Barbara Thaler, de hoofdonderhandelaar van het Parlement over de TEN-T Verordening.

Vooruitlopend op een ambitieuzer resultaat, vooral voor het spoorvervoer, is de EPP-fractie teleurgesteld over de vasthoudendheid van de Raad aan minimumeisen voor het kernnetwerk en een passagefrequentie voor goederentreinen die vele malen lager is dan mogelijk.

"Nationale prioriteiten brengen gedeelde Europese doelen in gevaar en belemmeren een ambitieuze visie voor het spoor. De onpraktische eisen die aan goederentreinen worden gesteld, creëren nog meer ongelijkheid tussen het spoor en andere vervoerswijzen. Het druist in tegen de verbintenis van de EU om het verkeer te verschuiven van de weg naar het spoor," benadrukte Thaler.

Positief is dat er sterkere bepalingen zijn voor grensoverschrijdende projecten. De Europese Commissie heeft nu de bevoegdheid om te coördineren tussen de betrokken lidstaten. Dit zal de voltooiing van de vervoerscorridors vergemakkelijken. Daarnaast is de afstemming tussen de nationale vervoersplannen en het TEN-V verder versterkt. Dit zal de voltooiing van een Europees netwerk ten voordele van iedereen vergemakkelijken.

Het akkoord moet nog formeel worden bevestigd door het Europees Parlement en de Raad. De EVP-Fractie zal dit compromis steunen, omdat het het beste was dat kon worden bereikt na bijna twee jaar van zware onderhandelingen.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 178 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud