Nieuwe schuldregels zullen geweldig zijn, maar alleen als ze serieus worden geïmplementeerd

23.04.2024 9:34

Nieuwe schuldregels zullen geweldig zijn, maar alleen als ze serieus worden geïmplementeerd

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Een zakenman loopt naar euro op de staalkabel

Duidelijke regels, duidelijke handhaving en een redelijk evenwicht tussen het terugdringen van buitensporige schulden en het toestaan van investeringen: dat was het kompas van de PPE-Fractie bij het vormgeven van de nieuwe begrotingsregels voor EU-lidstaten.

"Deze hervorming is zowel een nieuwe start als een terugkeer naar budgettaire verantwoordelijkheid. De oude begrotingsregels hadden veel zwakke punten en mazen en leden onder een bijna onbestaande handhaving. Het nieuwe kader vormt een solide basis voor de Economische en Monetaire Unie van de EU. De regels zullen eenvoudiger en voorspelbaarder zijn in de toekomst," verklaarde Markus Ferber, lid van het EPP, de woordvoerder van de EVP-Fractie voor economische en monetaire zaken, voorafgaand aan de stemming in de plenaire vergadering van april.

Economisch bestuur zal meer landspecifiek zijn, maar binnen een EU-kader. "We zijn er bijvoorbeeld in geslaagd om een concreet cijfer te geven voor de vereiste jaarlijkse schuldreductie van 1% schuld ten opzichte van het BBP voor lidstaten met hoge schulden. We hebben ook een concreet cijfer toegevoegd voor de maximale afwijking die lidstaten van hun netto-uitgavenpad mogen maken. Dit soort solide waarborgen helpen de houdbaarheid van de schuld en een gemeenschappelijke EU-aanpak te garanderen, terwijl rekening wordt gehouden met de verschillende uitgangsposities van de lidstaten", aldus Ferber.

"Of het nieuwe kader echt beter zal uitpakken dan het oude, hangt echter af van de wil van de Commissie. De instelling moet een strikt handhavingsbeleid voeren en ervoor zorgen dat de begrotingsconsolidatie niet wordt vertraagd. Als de Commissie dezelfde 'laissez-faire'-strategie toepast als bij de oude regels, zijn we gedoemd te mislukken. Gezonde financiën en houdbare schuldniveaus blijven cruciaal, vooral gezien de recente stijging van de kosten van overheidsleningen," concludeerde Ferber.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 177 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud