Vereenvoudiging landbouwregels is overwinning voor boeren

24.04.2024 17:26

Vereenvoudiging landbouwregels is overwinning voor boeren

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
boer

De EVP-fractie verwelkomt de vereenvoudiging en versoepeling van de regels van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU, die vandaag door het Europees Parlement zijn aangenomen.

"Het resultaat van de stemming is een overwinning voor de Europese boeren en onze voedselzekerheid," zegt Europarlementariër Norbert Lins, de voorzitter van de Landbouwcommissie van het Parlement.

"Omdat boeren niet langer verplicht zullen zijn om een minimaal deel van hun landbouwgrond te bestemmen voor niet-productieve gebieden, zal het resultaat de economische last van de bedrijven verlichten en ook onze Europese productie verbeteren," zegt Lins. "Voor kleine landbouwbedrijven is het eerlijk om een vrijstelling te hebben van de controles en sancties onder het conditionaliteitsregime," voegt hij eraan toe.

"De EVP-Fractie staat achter de Europese boeren en plattelandsgemeenschappen. We hebben sterk gepleit voor een versoepeling van de GLB-voorwaarden en het wegnemen van onnodige bureaucratische rompslomp en vragen al jaren om meer vereenvoudiging en flexibiliteit voor boeren," zegt Europees Parlementslid Herbert Dorfmann, landbouwwoordvoerder van de EVP-Fractie.

Dorfmann benadrukt dat het besluit van vandaag ook het centralisme zal verminderen door de lidstaten meer flexibiliteit te geven om te beslissen welke bodems beschermd moeten worden en in welk seizoen. Elk land kan ook beslissen om vruchtwisseling te vervangen door gewasdiversificatie.

"De EVP-Fractie heeft zich consequent verzet tegen het extreem strenge conditionaliteitsregime dat in het GLB 2023-27 werd geïntroduceerd. Het besluit toont aan dat de EU onder ons leiderschap haar voedselzekerheid en het vermogen van boeren om een fatsoenlijk inkomen te verdienen kan verbeteren," onderstrepen Lins en Dorfmann.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 177 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud