Ontdek hoe twee Portugese boeren de landbouw transformeren in het licht van waterschaarste

16.04.2024

Ontdek hoe twee Portugese boeren de landbouw transformeren in het licht van waterschaarste

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven

Waterschaarste is een dringend probleem voor veel Europeanen en heeft gevolgen voor alles, van dagelijks gebruik tot landbouwproductie.

Droogtes richten een ravage aan op onze velden en bedreigen de voedselproductie.

Maar hoe gaan Europese boeren om met klimaatverandering en extreem weer?

Boer Bruno Pateiro en landbouwkundige Rui Flores delen hun strategieën en behoeften om met deze situatie in de regio Alentejo om te gaan.

Europarlementariër Lídia Pereira observeert de inspanningen van boeren ter plaatse om de waterefficiëntie te verbeteren en de cruciale rol van de 'Alqueva'-dam in het veiligstellen van een betere toekomst voor plattelandsgemeenschappen.

Het standpunt van de PPE-Fractie is duidelijk: We moeten Europese boeren steunen in het duurzamer gebruiken van water.

Wij vinden nieuwe investeringen in waterinfrastructuur en technologieën voor klimaatadaptatie essentieel voor de toekomst van de landbouwsector in lidstaten die kwetsbaarder zijn voor de gevolgen van waterschaarste en droogte.

Andere gerelateerde inhoud