122393
THEMATIC

Europa mondig maken: Een visie op energiezekerheid en kritieke grondstoffen

De kern van de visie van de PPE-Fractie op energie is een niet aflatende inzet voor een energielandschap dat betaalbaar, duurzaam en veilig is. We erkennen dat energie een cruciale rol speelt bij het stimuleren van economische groei en het behoud van banen. Nu we uitdagingen zoals hoge energieprijzen, verstoorde toeleveringsketens en de overgang naar klimaatneutraliteit het hoofd moeten bieden, begrijpen we dat er dringend actie moet worden ondernomen.

We willen een alomvattende hervorming van het Europese energiebeleid, waarbij we ervoor zorgen dat afhankelijkheid tot een minimum wordt beperkt en dat kritieke infrastructuur onder Europese controle blijft. We pleiten voor een gevarieerde energiemix, met een sterke nadruk op uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen om de kosten te verlagen en klimaatneutraliteit op de lange termijn te bevorderen.

De digitale en groene transitie zal niet werken zonder toegang tot kritieke grondstoffen. Een geloofwaardig en strategisch grondstoffenbeleid moet onze aanvoer uit betrouwbare bronnen vergroten. We hebben de vergunningsprocedures verbeterd, een beter beleid voor recycling en afvalbeheer opgenomen en extra beperkingen voor binnenlandse mijnbouw voorkomen. We willen ook partnerschappen met betrouwbare derde landen verbeteren.

Europa mondig maken: Een visie op energiezekerheid en kritieke grondstoffen

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven

Nieuws

Video's

6 / 10