Bebaarde mannelijke eigenaar met blauwdruk die door slimme telefoon spreekt terwijl hij op werkbank leunt
THEMATIC

Empowerment van EU-ondernemerschap en het mkb

Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) vormen de ruggengraat van de Europese economie, dragen bij tot innovatie, passen zich aan de marktdynamiek aan en bieden aanzienlijke werkgelegenheid: 58% van het bbp van de EU en 67% van de banen in de privésector wordt aan kmo's toegeschreven. Het is daarom noodzakelijk dat we kmo's in de EU beschermen door te blijven pleiten voor 33% minder bureaucratie en het wegnemen van belemmeringen voor fondsen die kmo's nodig hebben om te groeien in de EU.

Empowerment van EU-ondernemerschap en het mkb

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Bebaarde mannelijke eigenaar met blauwdruk die door slimme telefoon spreekt terwijl hij op werkbank leunt
opinion 15.02.2024

Ondernemerschap en kmo’s stimuleren: motor van Europese welvaart

Europa’s streven naar economische welvaart ligt in de handen van ondernemers. Kleine- en middelgrote ondernemingen (kmo’s) vormen immers de ruggengraat van de Europese economie. Niet alleen creëren kmo’s banen, ze bevorderen ook innovatie en groei in hee...

publications 14.06.2021

EPP Groep Position Paper over de aanpak van een geïntegreerd industriebeleid

Europa neemt fundamentele beslissingen over zijn economische toekomst voor de komende jaren. De Commissie heeft duidelijke ambities geformuleerd voor de groene en digitale transitie en voor een vernieuwd industriebeleid. Om deze doelstellingen te...

EPP SME Circle Position Paper over de SME Strategie

EPP SME Circle Position Paper over de SME Strategie

Video's

6 / 10