122463
THEMATIC

Economisch en sociaal herstel en nieuwe EU-begrotingsregels

De PPE-Fractie pleitte voor extra financiering uit het MFK, waaronder 3 miljard euro voor het platform voor strategische technologieën voor Europa (STEP) en 2 miljard euro voor de reserve voor solidariteit en noodhulp. We hebben voortdurend aangedrongen op hogere budgetten voor migratie, grensbeheer en wereldwijde initiatieven. De PPE-Fractie speelde een belangrijke rol bij het toezicht op het Coronavirus Recovery Fund, en we waren zeer verheugd over het resulterende herstelinstrument van 750 miljard euro. Vervolgens hebben onze inspanningen ervoor gezorgd dat betalingen uit de EU-begroting van het Coronavirusfonds sinds januari 2021 gebonden zijn aan de rechtsstaat.

Economisch en sociaal herstel en nieuwe EU-begrotingsregels

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Gendergelijkheid
publications
Zie ook

2 / 2

4 / 4