122469
THEMATIC

Europese democratie: gemeenschappelijke waarden, regels en rechten

De PPE-Fractie benadrukt dringende maatregelen om de georganiseerde misdaad te bestrijden, door de implementatie van het AML-pakket, het verbeteren van grensoverschrijdende samenwerking, het oprichten van een effectieve AML/CFT-autoriteit in de EU en het aangaan van internationale discussies. Wij blijven ons inzetten om de georganiseerde misdaad te bestrijden en onze economieën en burgers te beschermen. In onze kruistocht tegen de georganiseerde misdaad hebben we de wet Daphne ingevoerd en gepleit voor essentiële procedurele bescherming tegen SLAPP-misbruik (Strategic Lawsuits Against Public Participation). Onze inspanningen leidden tot de vaststelling van minimumnormen voor de bescherming van publieke inspraak en sterke waarborgen tegen misbruik van rechtszaken, terwijl we ook aandrongen op de schorsing van sociale media-accounts die Poetins oorlog tegen Oekraïne rechtvaardigen. Daarnaast drongen we bij de Europese Commissie aan op een effectieve strategie tegen hybride dreigingen en startten we cruciale debatten over globalisering en de digitale revolutie.

Europese democratie: gemeenschappelijke waarden, regels en rechten

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Combat Organised Crime
publications 13.09.2022

STANDPUNTNOTA OVER DE BESTRIJDING VAN GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN DE EUROPESE UNIE

Inleiding De georganiseerde criminaliteit vormt een grote bedreiging voor de interne veiligheid van de Europese Unie en de veiligheid van onze burgers. Wijdverbreide criminaliteit ondermijnt het vertrouwen in de samenleving en...

publications 09.03.2021

De toekomst van de christendemocratie - Een kompas voor toekomstige generaties

We leven in een tijd van wereldwijde crises. Een langdurige economische crisis leidt bij veel mensen tot twijfels over  de mondialisering. De  klimaatcrisis bedreigt de leefbaarheid van onze wereld. Het onvermogen om doeltreffend op deze...

5 / 5