122392
THEMATIC

Veilige grenzen, veilig Europa: een Europees asiel- en migratiebeleid dat verwelkomt en beschermt

De EVP-Fractie heeft gepleit voor en een beroep gedaan op de lidstaten om het 'migratiepact' aan te nemen om een duurzaam Europees kader op te zetten voor de aanpak van migratieproblemen. Onze inspanningen waren gericht op het voorkomen van illegale migratie en ongeoorloofde verplaatsingen binnen EU-landen, het bestrijden van migrantensmokkel en mensenhandel, en het bevorderen van solidariteit tussen EU-landen door middel van een robuust solidariteitsmechanisme. De goedkeuring door de Groep van een uitgebreide standpuntnota over asiel en migratie onderstreepte onze inzet voor de bescherming van de Europese grenzen, het maken van onderscheid tussen vluchtelingen en economische migranten, en het garanderen van de effectieve terugkeer van personen die geen internationale bescherming nodig hebben. Daarnaast pleitten we voor de externe EU-noodfondsen om migratieoorzaken effectief aan te pakken en benadrukten we het belang van de nieuwe Europese grens- en kustwachtwet voor het verbeteren van de grensbeveiliging en het garanderen van efficiënte terugkeer, waardoor Europa een veiliger continent wordt voor zijn burgers.

Veilige grenzen, veilig Europa: een Europees asiel- en migratiebeleid dat verwelkomt en beschermt

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Boten waarmee migranten de Middellandse Zee overstaken, worden achtergelaten op de stranden van Lampedusa, een klein eiland ten zuiden van Sicilië.
opinion 15.02.2024

Veilige grenzen, veilig Europa: een Europees asiel- en migratiebeleid dat verwelkomt en beschermt

De grenzen van de Europese Unie staan onder grote druk. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne hebben we meer dan 4 miljoen vluchtelingen verwelkomd, maar we hebben ook te maken gehad met pogingen van Wit-Rusland en Rusland om migranten als ...

Dit document, waarin onze belangrijkste prioriteiten op het gebied van asiel en migratie worden uiteengezet, is nog steeds zeer relevant. Niettemin heeft een aantal gebeurtenissen het asiel- en migratiebeleid van de Unie beïnvloed.

publications 01.02.2023

Standpuntnota van de EVP-Fractie over asiel en migratie

Dit document, waarin onze belangrijkste prioriteiten op het gebied van asiel en migratie worden uiteengezet, is nog steeds zeer relevant. Niettemin heeft een aantal gebeurtenissen het asiel- en migratiebeleid van de Unie beïnvloed.

  1. We willen het bedrijfsmodel van migrantensmokkelaars doorbreken
  2. We willen sterkere EU-samenwerking om migrantensmokkel een halt toe te roepen
  3. We willen voldoende financiering en middelen voor de frontlijnagentschappen om de EU-grenzen te verdedigen
  4. We willen dat het Europees geïntegreerd grensbeheer doeltreffend wordt uitgevoerd.
  5. We willen een efficiënt terugkeerbeleid om Schengen te beschermen
  6. We willen EU-financiering om de infrastructuursystemen aan de buitengrenzen van de EU te versterken
  7. Wij willen een sterkere Europese grens- en kustwacht
  8. We willen een efficiënt gemeenschappelijk Europees asielstelsel, met inbegrip van terugkeer
  9. We willen dat het EU-hulpbeleid de diepere oorzaken van migratie aanpakt
  10. We willen een einde maken aan 'asielshoppen'. Migrantensmokkelaars zullen niet beslissen wie het recht heeft om de EU binnen te komen.

Meningen

boot met migranten aan boord
opinion
Zie ook
boot met migranten aan boord
opinion
Zie ook

2 / 2

Positionele documenten

Publicatie picture
publications
Zie ook
Publicatie picture
publications
Zie ook
Publicatie picture
publications
Zie ook

3 / 3

Video's

6 / 20