L-ekonomija, l-impjiegi u l-ambjent

Nagħmlu differenza ta’ vera fil-ħajja ta’ kuljum tal-Ewropej

Il-Grupp ta’ Ħidma għall-Ekonomija, l-Impjiegi u l-Ambjent jiffoka fuq diversi mistoqsijiet: mill-futur tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja fl-UE, l-ewro u l-istabbilità finanzjarja li tassigura l-provvista u s-sigurtà tal-enerġija, l-politika tal-klima, l-protezzjoni tal-ambjent u l-kwalità tal-arja. Is-Suq Uniku Diġitali, it-telekomunikazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp, l-appoġġ lill-SMEs, il-pilastru soċjali tal-UE u s-sigurtà tal-ikel ukoll jaqgħu taħt il-kompetenza ta’ dan il-Grupp ta’ Ħidma.

Aħna dejjem konna forza li tmexxi l-bidla, ġibna riżultati sinifikanti f’diversi temi. Neħħejna t-tariffi tar-roaming fl-UE. Immobilizzajna kważi €200 biljun ta’ investiment privat fl-Ewropa u ħloqna aktar minn 300,000 impjieg permezz tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (EFSI). U nsistejna għall-ħolqien tal-Unjoni Ewropea tad-Difiża, assigurajna €500 miljun ta’ fondi tal-UE għar-riċerka tad-difiża u l-iżvilupp.

Il-prijoritajiet tagħna għall-futur huma wkoll importanti: nirriformaw iż-żona ewro, inżidu l-baġit għar-riċerka u l-iżvilupp fil-programm Horizon Europe li jmiss, u nsaħħu l-programm tad-difiża industrijali.

Chairperson

Esther de LANGE

Il-Kumitati f'dan il-Grupp ta' Ħidma

Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Jiġi stimolat it-tkabbir biex jiżdiedu l-impjiegi F'livell għoli, dan il-kumitat għandu l-għan li jistimula t-tkabbir u, b...

Ambjent, Saħħa Pubblika u Sikurezza tal-Ikel

Nibnu Ewropa sostenibbli Il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima tingħata prijorità fuq l-aġenda tagħna. F&#...

Impjiegi u Affarijiet Soċjali

Spinta lill-impjiegi taż-żgħażagħ, l-inklussività u l-mobilità Hu jkopri, fost affarijiet oħra, il-politika tat-taħri...

Industrija, Riċerka u Enerġija

Nippreparaw l-Ewropa għall-mewġa li jmiss ta' innovazzjoni Huwa responsabbli wkoll għall-politika ta' riċerka, inkluż it-tixr...

FISC

Kwistjonijiet Fiskali

Is-Sottokumitat għall-Kwistjonijiet Fiskali (FISC), imwaqqaf taħt il-kappa tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (ECON), se jittratta l-k...

Pandemija tal-COVID-19: Tagħlimiet Meħuda u Rakkomandazzjonijiet għall-Futur

Kumitat Speċjali dwar il-Pandemija tal-COVID-19: Tagħlimiet M...

Doctor holding out stethescope with focus on object

Saħħa pubblika

To make public health a European priority We have consistently called for the creation of a European Health Union that brings true benefits to EU...

Suq Intern u Ħarsien tal-Konsumatur

Suq Uniku li jiffunzjona kompletament Dan il-kumitat jikkoordina l-leġiżlazzjoni nazzjonali relatata mas-Suq Uniku u l-U...

Trasport u Turiżmu

Aktar investiment u inqas tniġġis Fil-qalba tiegħu, dan il-kumitat huwa responsabbli għall-ħolqien ta' politika komuni Ewropea għat-trasport bil-f...

Pożizzjoni relatata

L-ekonomija, l-impjiegi u l-ambjent

Related Position Papers

pubblikazzjonijiet 07.10.2022

POLITIKI SPAZJALI GĦAT-TKABBIR, IT-TRANŻIZZJONI EKONOMIKA U S-SIGURTÀ FL-EWROPA

Il-viżjoni tagħna Il-Grupp PPE jistinka biex i...

pubblikazzjonijiet 24.04.2018

L-UE tista' tgħin biex jitfejjaq il-kanċer: Sa 20 sena oħra, ħadd m'għandu jmut bil-kanċer

Il-kanċer huwa wieħed mill-isfidi e...

pubblikazzjonijiet 18.04.2018

Ninnovaw l-Ewropa! Aħna nqiegħdu lin-nies fil-qalba tal-innovazzjoni

L-Ewropa għandha bżonn tqum minn hemm! Filwaqt li kienu prinċipalment l-iż...

Kuntatt