committee

Kumitat Speċjali dwar l-Indħil Barrani u d-Diżinformazzjoni u dwar it-Tisħiħ tal-Integrità fil-PE (spiċċa l-mandat)

Il-ġlieda kontra l-indħil u d-diżinformazzjoni

Il-predeċessur ta’ dan - il-Kumitat Speċjali INGE - kiseb għarfien espert enormi matul l-għexieren ta’ seduti ta’ smigħ ma’ esperti u ma’ dawk li jfasslu l-politika f’dawn l-aħħar sentejn.

Mgħammar b’dan l-għarfien u bi tħejjija għall-elezzjonijiet tal-2024, il-Grupp PPE huwa lest li jikkontribwixxi għall-mitigazzjoni tar-riskju ta’ interferenza barranija malizzjuża fid-demokrazija Ewropea. Il-Grupp PPE jemmen li l-UE trid issaħħaħ il-kapaċitajiet tagħha biex tidentifika, tikxef u tindirizza d-diżinformazzjoni.

Dan l-aħħar rajna tentattivi minn pajjiżi terzi biex jinterferixxu fil-funzjonament tad-demokrazija fl-UE u fl-Istati Membri tagħha billi jfixklu l-ħidma tal-Parlament Ewropew - l-hekk imsejjaħ Qatargate. Il-Grupp PPE jrid li l-pajjiżi terzi ma jikkompromettux l-integrità tal-proċedura u tan-network.

Dan il-Kumitat Speċjali se jitlob lill-Kummissjoni Ewropea tippreżenta soluzzjonijiet prattiċi biex tiġġieled l-indħil malizzjuż barrani u d-diżinformazzjoni.

Fake news