Užsienio reikalai

Žvilgsnis už Europos ribų

Mūsų Išorės politikos darbo grupė daro įtaką Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikai. Ji rengia ataskaitas apie tai, kaip naudojamos Europos Sąjungos lėšos, ir teikia paramą Europos Parlamentui priimant sprendimus dėl tarptautinių susitarimų. Ši darbo grupė, skatindama ir aktyviai siekdama sukurti Europos gynybos sąjungą ir liberalizuoti vizų režimą, vadovavo ES pastangoms užtikrinti ES išorės sienų apsaugą. Vakarų Balkanai taip pat yra mūsų prioritetinė sritis. Norime, kad jie taptų ES dalimi, skatindami reformas, kuriomis siekiama užtikrinti teisinę valstybę, kovoti su korupcija ir garantuoti nepriklausomą teismų sistemą.

Pirmininkas

Komitetai, priklausantys šiai darbo grupei

Saugumas ir gynyba

Stabilumo ES kaimyninėse šalyse palaikymas Iš esmės šis pakomitetis padeda Užsienio reikalų komitetui klausimais, susijusiais su ben...

Tarptautinė prekyba

Sąžininga prekybos politika Pagal Lisabonos sutartį Europos Parlamentas (EP) atlieka lemiamą vaidmenį apibrėžiant ES prekybos politiką ir i&scaro...

Užsienio reikalai

Santykių su trečiosiomis šalimis stiprinimas Komitetas atidžiai nagrinėja su žmogaus teisėmis trečiosiose šalyse susijusius klausimus, daro į...

Vystymasis

Įtaka ES paramai vystymuisi Praktiniais sumetimais šis komitetas yra atsakingas už sprendimų dėl ES paramos išlaidų biudžeto priėmimą ir Europos Komisij...

Žmogaus teisės

Užtikrinimas, kad žmogaus teisės būtų šios politikos prioritetas Palaikydama išorės santykius Europos Sąjunga yra įsipareigojusi remti demokra...

Susijusi pozicija

Užsienio reikalai

Related Position Papers

leidiniai 10.03.2021

ES ir Kinijos santykiai

„Kad įgytum principus, pirmiausia reikia drąsos“. Kinų patarlė Senovės Kinijos imperatoriai teigė turintys antgamtinius įgaliojimus būti valdovais. ...

leidiniai 02.10.2015

Energetinio saugumo išorės aspektas

TIKSLAI Mūsų tikslas – užtikrinti Europos Sąjungai didesnį išorės energijos tiekimo saugumą. Europos Sąjung...

leidiniai 28.04.2015

ELP FRAKCIJOS KOVOS SU TERORIZMU PAKTAS

Radikalėjimo prevencija ir deradikalizavimo proceso stiprinimas Klausimas, kaip deradikalizuoti nusivylusius asmenis ...

Kontaktai

  • Juan SALAFRANCA
  • Generalinio sekretoriaus pavaduotojas ir direktorius (išorės politika ir komitetai), patarėjas politikos klausimais (Delegacijos ryšiams su Centrine Amerika, Andų bendrija, MERCOSUR, Meksika ir Čile bei EUROLAT)
  • +32 2 2846355