Työllisyys ja sosiaaliasiat

Nuorten työllisyyden, osallistumisen ja liikkuvuuden edistäminen

Valiokunnan käsittelemiä aiheita ovat muun muassa ammatillista koulutusta koskeva politiikka (mukaan lukien ammatillinen pätevyys), työntekijöiden ja eläkkeensaajien vapaa liikkuvuus sekä syrjintä työpaikoilla ja työmarkkinoilla (lukuun ottamatta sukupuoleen perustuvaa syrjintää, joka kuuluu naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan vastuualueeseen).

Käytännössä valiokunnan ensisijaiset tavoitteet liittyvät toimiimme, joilla lisätään nuorten työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä edistetään osallistavia työmarkkinoita ja työntekijöiden liikkuvuutta.

Olemme jo ottaneet merkittäviä edistysaskeleita. Ajoimme EU:n rahoituksen lisäämistä kaikilla nuorisoon liittyvillä politiikan aloilla aina nuorisotyöttömyyden torjunnasta nuoriso-ohjelmiin (kuten EU:n nuorisotakuu ja Erasmus+).

Pidämme sijoitusta koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen ensisijaisena tavoitteena silloin, kun halutaan tarjota nuorille eurooppalaisille parempia tulevaisuudennäkymiä ja rakentaa dynaamisempi, innovatiivisempi ja kilpailukykyisempi talous. Työskentelemme aktiivisesti saavuttaaksemme nämä tavoitteet.

Työn alla

No result

Siihen liittyvä tehtävä

Talous, työpaikat & ympäristö

Muu asiaa liittyvä sisältö

No result