Sosiaalinen markkinatalous, joka välittää, PPE-ryhmän visio Euroopan sosiaalipolitiikasta.

21.02.2024

Sosiaalinen markkinatalous, joka välittää, PPE-ryhmän visio Euroopan sosiaalipolitiikasta.

Harjoittelijat katselevat, kuinka itsevarma miespuolinen kirvesmies sahaa sähkösahalla työpajassa.

Autoista ja lääkkeistä dataan ja huipputekniikkaan EU tuottaa vuosittain tavaroita triljoonien eurojen arvosta. Yrityksemme kilpailevat menestyksekkäästi ympäri maailmaa: osuus maailmankaupasta on 16 prosenttia. Pienet ja keskisuuret yrityksemme työllistävät lähes 100 miljoonaa ihmistä. Toisen maailmansodan raunioilta ja itsevaltiuksien jättämistä tuhoista kristillisdemokraatit ovat rakentaneet sosiaalisen markkinatalouden, joka vastaa demokratioidemme kunnianhimoisia tavoitteita. Sosiaalinen markkinatalous on reilu pelikenttä, jossa yritykset voivat kilpailla, jossa kaikkien vapaus on taattu, niin toimittajien kuin ostajienkin, ja jossa kaikki pelaavat sääntöjen mukaan. Siinä on kyse siitä, että kaikilla on reilu mahdollisuus menestyä ja että samalla pidetään huolta niistä, jotka joutuvat kamppailemaan.

Sosiaalisen markkinatalouden ansiosta Euroopassa on yksi maailman suurimmista keskiluokista: ihmisiä, jotka ovat rakentaneet menestyksensä kovalla työllä ja intohimolla ammattiaan kohtaan. Viime vuosina talouskriisi, pandemia sekä nousevat ruoka- ja sähkökustannukset ovat heikentäneet Euroopan keskiluokkaa. Joka viides eurooppalainen kamppailee nyt toimeentulon kanssa. Nuoret lykkäävät perheen perustamista, koska pelkäävät, ettei heillä ole varaa kustannuksiin, ja iäkkäät ihmiset kamppailevat elääkseen eläkkeellään. Euroopan sosiaalista ja taloudellista kehitystä jarruttavat myös syvemmät ongelmat: naisille maksetaan edelleen 12 prosenttia vähemmän palkkaa kuin miehille, ja matalan koulutustason vanhempien lapset ovat kuusi kertaa todennäköisemmin köyhyysriskissä kuin muut.

Seitsemän kymmenestä kansalaisesta uskoo, että Euroopalla on oma roolinsa sosiaalisten ongelmien ratkaisemisessa. Vaikka sosialistit vaativat EU:n laajuisia meno-ohjelmia kansallisista eroista riippumatta ja liberaalit uskovat, että markkinat yksin voivat ratkaista kaiken, me PPE-ryhmässä haluamme sosiaalista markkinataloutta, joka välittää. Arvostamme toissijaisuusperiaatetta; jäsenvaltiot voivat parhaiten huolehtia kansalaistensa hyvinvoinnista. Mutta toisin kuin populistit, me olemme samaa mieltä kansalaisten kanssa: EU:n on osallistuttava köyhyyden ja eriarvoisuuden torjumiseen. Ei byrokratian lisäämiseksi vaan sellaisten selkeiden sääntöjen asettamiseksi, jotka kannustavat innovaatioihin, suojelevat työntekijöitä, antavat nuorille mahdollisuuksia koulutuksen avulla ja tekevät taloudestamme tulevaisuutta varten sopivan. Meidän on annettava ihmisille parhaat mahdollisuudet luoda kasvua.

EU:n on osallistuttava köyhyyden ja eriarvoisuuden torjumiseen. Ei lisätä byrokratiaa, vaan asettaa selkeät säännöt, jotka kannustavat innovointiin, suojelevat työntekijöitä, antavat nuorille mahdollisuuksia koulutuksen avulla ja tekevät taloudestamme tulevaisuuden kannalta sopivan. Meidän on annettava ihmisille parhaat mahdollisuudet luoda kasvua.

Aluksi meidän on luotava työpaikkoja nopeuttamalla innovointia. Innovaatio on DNA:ssamme: meitä on 6 prosenttia maailman väestöstä, mutta osuus maailmanlaajuisesta T&K-toiminnasta on 18 prosenttia. Kuvitelkaa, mitä voisimme tehdä, jos saisimme koko potentiaalimme käyttöön. Haluamme investointisuunnitelman, jolla luodaan laadukkaita eurooppalaisia työpaikkoja tutkimus- ja kehitystyöhön, ja jäsenvaltiot investoivat yhdessä 4 prosenttia BKT:stä. Innovaatiotoiminnan on myös autettava meitä kuromaan umpeen sukupuolten välinen kuilu: käynnistämme rahoitusohjelman, jolla lisätään merkittävästi naisjohtoisten uusien yritysten määrää teknologisen innovoinnin aloilla.

Meidän on saatava Euroopan talous toimimaan kaikkien ahkerien eurooppalaisten hyväksi. Ensinnäkin meidän on varmistettava turvalliset ja terveelliset työpaikat, jotka pysyvät nykyisten työmallien tahdissa ja antavat vanhemmille mahdollisuuden yhdistää työ- ja perhe-elämä esimerkiksi lisäämällä etätyön ja vanhempainvapaiden käyttöä, kuten Ursula von der Leyen Saksassa perheministerinä toimiessaan. Toiseksi meidän on rakennettava aidot eurooppalaiset työmarkkinat: edistettävä eurooppalaista sosiaaliturvapassia ja vahvistettava Euroopan työvoimaviranomaista (ELA) sen varmistamiseksi, että eurooppalaiset voivat työskennellä vapaasti kaikkialla Euroopassa ilman lisärasitteita ja sosiaalisen syrjäytymisen riskiä. Haluamme myös luoda digitaalisia markkinoita varten eurooppalaisen työntekijätakuun, jolla turvataan keikkatalouden työntekijöiden oikeudet kunnioittaen samalla jäsenvaltioiden toimivaltaa ja vahvistaen ammattiliittoja ja työmarkkinaosapuolia. Työmarkkinoilla ja niiden ulkopuolella osallisuus on Euroopan ainoa tie eteenpäin. Haluamme eurooppalaisen vammaiskortin, jolla taataan vammaisten yhtäläiset oikeudet kaikkialla EU:ssa.

Meidän on myös autettava nuoria uransa alussa. Tutkimukset osoittavat, että koulutustaso ja tekninen erikoistuminen ovat keskeisiä tulojen ennustajia. Jatkamme nuorisotyöttömyyden torjuntaa, käännämme aivovuodon aivovoitoksi, laajennamme Erasmus+ -ohjelman käyttömahdollisuuksia ja parannamme Discover EU:ta, jotta jokainen nuori eurooppalainen voi tutustua erilaisiin kulttuureihimme. Samalla haluamme tehdä Euroopasta ihanteellisen ympäristön ikääntyville kansalaisillemme, varmistaa heidän hyvinvointinsa, edistää aktiivista ikääntymistä ja tukea heidän osallistumistaan yhteiskuntaan.

Sosiaalinen markkinatalous - kristillisdemokraattien keksintö - on salaisuus Euroopan kyvylle edistää vahvaa taloutta eri yhteiskunnissa. Talous perustuu ihmisiin, ei ideologiaan. Talous, joka perustuu innovaatioihin ja toissijaisuuteen, ei byrokratiaan. Talous, joka perustuu vastuuseen ja solidaarisuuteen, ei itsekkyyteen. Kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous, joka huolehtii jokaisesta eurooppalaisesta, tämä on visiomme Euroopan sosiaalipolitiikasta.

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 177 jäsentä kaikista jäsenmaista

Muu asiaa liittyvä sisältö