Euroopassa ei ole rajoja vammaisille

11.01.2024 9:00

Euroopassa ei ole rajoja vammaisille

Tärkeä huomio
Tämä asiakirja on käännetty automaattisesti.
Näytä alkuperäinen versio
Kahden lapsen perhe, joka nauttii yhteisestä ulkoilupäivästä.

"Vapaa liikkuvuus on yksi tärkeimmistä oikeuksista EU:ssa. Kaikki eivät kuitenkaan voi käyttää tätä oikeutta täysimääräisesti. Meidän on varmistettava, että 101 miljoonaa vammaista ihmistä Euroopassa voi elää täysipainoisesti. Tehdään rajattomasta Euroopasta todellisuutta vammaisille", sanoo Euroopan parlamentin jäsen David Casa, joka on EPP-ryhmän neuvottelija eurooppalaisista vammais- ja pysäköintikorteista.

EPP-ryhmä äänestää tänään eurooppalaisen vammaiskortin käyttöönoton ja nykyisen eurooppalaisen pysäköintikortin parantamisen puolesta. Näin vammaiset henkilöt voivat saada erityisehtoja ja etuuskohtelua sekä julkisissa että yksityisissä palveluissa muissa EU:n jäsenvaltioissa tasavertaisesti näiden maiden asukkaiden kanssa, ja heidän pysäköintioikeutensa paranevat kaikkialla unionissa.

"Tämä merkitsee parempia mahdollisuuksia vammaisille EU:n kansalaisille ja hyviä uutisia taloudellemme, kun työvoiman määrä kasvaa ja se on liikkuvampaa. Esteettömyyden hengessä kortit olisi myönnettävä ja uusittava maksutta 60 päivän kuluessa", Casa korostaa.

"Tärkeintä on kuitenkin se, että EU:n kansalaiset ovat todella tietoisia oikeuksistaan. Siksi kehotamme komissiota toteuttamaan eurooppalaisen tiedotuskampanjan ja perustamaan helppokäyttöisen EU:n verkkosivuston, jossa on tietoa kansallisista erityisehdoista, etuuskohtelusta ja pysäköintiolosuhteista", Casa toteaa lopuksi. Parlamentin työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan tämänpäiväisen äänestyksen jälkeen neuvottelut jäsenvaltioiden kanssa voidaan aloittaa, kun toimeksiannosta on ilmoitettu tammikuun täysistunnossa.

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 178 jäsentä kaikista jäsenmaista

Muu asiaa liittyvä sisältö