EL peaks Vladimir Putini ametisseastumise tseremooniat boikoteerima

06.05.2024 14:46

EL peaks Vladimir Putini ametisseastumise tseremooniat boikoteerima

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Putin Stalini peas

Ükski ELi ja selle liikmesriikide Venemaal akrediteeritud diplomaatilistest esindajatest ei peaks osalema Vladimir Putini eelseisval Venemaa presidendi ametisseastumise tseremoonial. Fraktsioon ootab selget ja otsest soovitust kõigile Euroopa Liidu liikmesriikide välisministritele selles mõttes, seisab kirjas, mille EPP fraktsiooni liikmed saatsid täna liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajana tegutsevale asepresidendile Josep Borrellile.

"Presidendi "valimised" Venemaal olid ebademokraatlikud ja neil puudub legitiimsus ning seetõttu on Vladimir Putini eesistumine ebaseaduslik. Kuid sõnade pakkumine maailmaturul on ületanud nõudluse. Nüüd peavad järgnema teod. Pärast meie otsust tunnustada Venemaad kui terrorismi sponsorriiki, ei tohiks me anda Vladimir Putinile mingit võimalust oma "legitiimsuse" kehtestamiseks. Seepärast peaksid EL ja selle liikmesriigid boikoteerima avamistseremooniat," rõhutab Euroopa Parlamendi liige, Euroopa Rahvapartei fraktsiooni esimees Manfred Weber.

"ELi diplomaatide osalemine Putini "inauguratsioonil" on täielik farss ja häbiväärne. Nad on sunnitud õnnitlema teda tema "tagasivalimise" puhul ja aplodeerima tema uusimperialistlikele avaldustele, mis sisaldavad avalikke ähvardusi lääne demokraatiatele. Eurooplased väärivad, et nende diplomaadid kaitseksid oma väärtusi paremini," lisab Andrius Kubilius, Euroopa Parlamendi liige ja Euroopa Rahvapartei fraktsiooni esindaja Venemaa küsimuses.

Kirjas kutsuvad parlamendiliikmed ka rahvusvahelist üldsust üles lõpetama Vladimir Putinile kui Venemaa Föderatsiooni presidendile viitamise, kui tema praegune ametiaeg lõpeb 7. mail 2024. aastal. Samuti kutsuvad nad üles lõpetama kõik kontaktid Vladimir Putiniga, kuna tal ei ole poliitilisi ega moraalseid volitusi Venemaa Föderatsiooni nimel edasiste lepinguliste suhete sõlmimiseks ning kuna tema suhtes on Rahvusvahelise Kriminaalkohtu poolt välja antud vahistamismäärus, kuna ta on vastutav väidetavate sõjakuritegude eest Ukrainas ja Ukraina kodanike, eelkõige laste ebaseadusliku küüditamise eest. Samuti tuletavad nad meelde, et "valimised" toimusid Ukraina ebaseaduslikult okupeeritud aladel, mis kujutab endast Ukraina suveräänsuse räiget rikkumist ning on rahvusvahelise õiguse ja eelkõige ÜRO põhikirja selge rikkumine. Isegi Venemaal ei olnud "valimised" vabad ega õiglased. Need ei vastanud põhilistele rahvusvahelistele valimisstandarditele ja seega puudus neil igasugune demokraatlik legitiimsus.

Pärast Vladimir Putini režiimi poolt Ukraina tsiviilelanike vastu toime pandud hirmutegusid tunnistas Euroopa Parlament juba novembris 2022 Venemaad terrorismi riiklikuks sponsoriks ja nõudis selle režiimi edasist isoleerimist.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 177 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave