Anda 0,25% SKPst Ukraina võidu eest

17.04.2024 11:38

Anda 0,25% SKPst Ukraina võidu eest

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Ukraina [nid:111647]

Ukraina peab võitma. Venemaa tuleb võita. Rahu tuleb taastada. Euroopa peab tugevdama oma julgeolekut ja kaitset. Selle saavutamiseks peaksid lääne demokraatlikud riigid kulutama 0,25% oma SKPst sõjalisele abile Ukrainale. Seda on nõutud EPP fraktsiooni poolt täna vastu võetud uues seisukohavõtus.

Dokumendis rõhutatakse, et ainult jätkuv Atlandi-ülene ühtsus ja otsustavus Ukraina sõjalises toetamises võib peatada sõja ja hoida ära Venemaa agressiooni tulevikus. Seetõttu kutsutakse ELi ja NATOt üles koostama selget, ühist plaani Ukraina võitmiseks, millega kaasneksid ELi ja NATO tasandil reaalsed kohustused pikaajalise katkematu sõjalise toetuse andmiseks ning ELi tasandil vastutus sellise plaani rakendamise eest ELi liikmesriikides. Hinnanguliselt peaks ELi ja NATO toetus Ukraina abistamiseks Venemaa võitmisel olema suurem kui 0,25% Lääne SKPst aastas.

"Kriitilised ajad nõuavad julgeid otsuseid ja ei jäta ruumi kõhklusteks. Kaks aastat tagasi uskusid väga vähesed, et Ukraina suudab end maksma panna ja venelaste sissetungi Kiievisse peatada. Kuid see juhtus. Väga vähesed uskusid ka, et Ukraina ELi ja NATO liikmeks saamine on üldse võimalik. Hiljutised otsused alustada ELi ühinemisläbirääkimisi ja kavandada NATO liikmelisust on aga käegakatsutavaks tõendiks, et see on muutumas reaalsuseks. Sõjalise, rahalise ja poliitilise toetuse osas tuleb säilitada laialdane demokraatlik konsensus. See on lihtsam, kui me mõistame, et Ukraina ei vaja mitte ainult meid, vaid ka meie vajame Ukrainat. Nii ELis kui ka NATOs. Ukraina võit on garantii, et EL kui geopoliitiline projekt saab jätkuda," ütleb Euroopa Parlamendi liige, Euroopa Rahvapartei fraktsiooni aseesimees Rasa Juknevičienė, kes vastutab välissuhete eest.

"Numbrid räägivad enda eest: vaatamata meie majanduslikule tugevusele ei ole meil õnnestunud oma majandust mobiliseerida võidu saavutamiseks vajalikul määral. Üks põhjusi on see, et meie sõjaline toetus tuleb liikmesriikidelt individuaalselt ja vabatahtlikult. Seetõttu peame tegema rohkem ja tegutsema kollektiivselt. ELi liikmesriikide individuaalsed otsused tuleks asendada kollektiivse poliitilise tahte ja tõelise ELi kavaga Ukraina võitmiseks, mis hõlmab kõiki selle vajadusi, mitte ainult laskemoona. Kava peaks sisaldama ka kohustust anda Ukrainale igal aastal 100 miljardit eurot sõjalist abi ELi ja USA rahalistest vahenditest või et iga liikmesriik annaks Ukrainale sõjalist toetust 0,25% ulatuses SKTst - sellest piisaks Ukraina võiduks," lisab Euroopa Parlamendi liige Andrius Kubilius.

Täielik dokument on kättesaadav siin:

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 177 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave