ELi ja Tšiili vaheline leping suurendab ELi eksporti ja parandab juurdepääsu toorainele.

29.02.2024 12:24

ELi ja Tšiili vaheline leping suurendab ELi eksporti ja parandab juurdepääsu toorainele.

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
EL-Chile

EPP fraktsioon seisab õiglaste ja arukate kaubanduslepingute eest. "Euroopa Liidu ja Tšiili vaheline uus ja väga ulatuslik leping rõhutab meie pühendumust edendada vastastikku kasulikke kaubandussuhteid. Lepinguga edendatakse kaubandust, säästvat arengut, energia- ja toorainevarusid ning keskkonnasäästlikku üleminekut," ütles Euroopa Parlamendi liige José Manuel García-Margallo, kes on ELi ja Tšiili vahelise lepingu üle peetavate läbirääkimiste eest vastutav Euroopa Rahvapartei fraktsiooni esindaja.

"Mul on väga hea meel näha, et Euroopa Parlament on andnud oma nõusoleku ELi ja Tšiili kaubanduslepingule. See leping suurendab ELi eksporti Tšiilisse kuni 4,5 miljardi euro võrra ning tagab kriitilise tähtsusega tooraine ja puhta energia tarned. Väikeettevõtjad saavad lepingust täiel määral kasu, sest 99,9% ELi ekspordist on tollimaksuvaba ja VKEdele mõeldud peatüki kaudu on vähem bürokraatiat," ütles Euroopa Parlamendi liige Jörgen Warborn, Euroopa Rahvapartei fraktsiooni esindaja rahvusvahelise kaubanduse küsimustes.

Euroopa Parlament andis täna rohelise tule ELi ja Tšiili arenenud raamlepingule, mis jõustub tõenäoliselt sel aastal.

"ELi ja Tšiili leping näitab, kui sügavad ja ulatuslikud on Euroopa suhted Ladina-Ameerika riikidega. Tugeva kaubandus- ja investeerimisraamistikul põhinevate tihedate suhete säilitamine on hädavajalik. Sellele ühisele alusele tuginedes ja pikaajalises perspektiivis on mõlema poole jaoks partnerlusvõimalus, mida ei saa raisata. On aeg luua ühistel huvidel põhinev visioon," ütles García-Margallo.

"Kasutagem seda hoogu ja kasutagem võimalust intensiivistada läbirääkimisi teiste oluliste partneritega, nagu Austraalia ja Mercosur. Vabad ja õiglased kaubanduslepingud on majanduskasvu, töökohtade loomise võimaluste, heaolu ja Euroopa konkurentsivõime jaoks üliolulised," rõhutas Warborn.

Leping toob kaasa tihedamad kaubandussuhted ja parema juurdepääsu sellistele toorainetele nagu liitium ja puhtad kütused, nagu roheline vesinik, mis on rohelisele majandusele üleminekuks hädavajalikud. Liitium on eriti oluline akude ja e-mobiilsuse jaoks. Lepinguga koheldakse ELi investoreid Tšiilis samamoodi nagu Tšiili investoreid ELis ning ELi ettevõtted saavad parema juurdepääsu Tšiili riigihankelepingutele kaupade, teenuste, ehitustööde ja ehitustööde kontsessioonilepingutele. Tšiili nõustub enam kui 200 traditsioonilise ELi toidu- ja joogitoote geograafiliste tähiste kaitsega. Rohkem kui 20 000 VKEd ekspordivad praegu Euroopast Tšiilisse.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 178 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave