Euroopa peab taastama kontrolli oma välispiiride üle

10.04.2024 17:36

Euroopa peab taastama kontrolli oma välispiiride üle

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Sitsiiliast lõuna pool asuva väikese saare Lampedusa randadele on mahajäetud paadid, mida sisserändajad kasutavad Vahemere ületamiseks.

Euroopa Parlament kiitis täna heaks rändepakti, mis sisaldab uusi õigusakte, et paremini kontrollida rändevooge Euroopasse.

"Oleme edukalt lõpetanud poliitilise ummikseisu, mis on aastaid iseloomustanud rännet. Uue rändepakti elluviimine võimaldab meil taastada kontrolli oma välispiiride üle ja vähendada rändesurvet ELile," selgitas Euroopa Parlamendi fraktsiooni PPE liige Tomas Tobé, kes oli Euroopa Parlamendi peamine läbirääkija rändehalduse seaduse üle.

"Me oleme saavutanud Euroopa ühise rändepoliitika. Selleks, et näidata solidaarsust, peame taastama korra meie ühispiiridel. ELi valitsused, mitte inimsmugeldajad, peavad otsustama, kes Euroopasse sisenevad. Uus pakt näeb ette kiire ja õiglase menetluse, et teha vahet pagulaste ja majandusmigrantide vahel, suurendada koostööd kolmandate riikidega ja tagada nende tõhus tagasisaatmine, kellele ei anta luba ELis viibida," ütles Euroopa Parlamendi liige, Euroopa Rahvapartei fraktsiooni siseasjade eestkõneleja Jeroen Lenaers.

"Me tagame nüüd, et neid eeskirju rakendatakse vastutustundlikult. Toimiv Euroopa rände- ja varjupaigasüsteem, mis on valmis tulevasteks väljakutseteks, on käeulatuses," lõpetas Lenaers.

Nõukogu peab uued õigusaktid nüüd lähinädalatel ametlikult vastu võtma. Pärast seda on liikmesriikidel kaks aastat aega rändepakti sätete rakendamiseks enne selle jõustumist.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 177 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave